Agnieszka Lorek

dr hab. Agnieszka Lorek

1 Maja 50
Bud. B; pok. 417
40-287 Katowice

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

W okresie zawieszenia zajęć zostały uruchomione zajęcia zdalne przez Google Classroom. W razie problemu z funkcjonowaniem aplikacji (brakiem dostępu) proszę o kontakt mailowy: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

 

Konsultacje:

17.02.2020 - 8.50 - 9.35 - pok. 416B

20.02.2020 - 10.30 - 11.15 - pok. 416B

27.02.2020 - 11.30 - 13.00 - pok. 416B

29.02.2020 - 13.20 - 14.05 - pok. 416B

02.03.2020- 15.00 - 15.45 - pok. 416B

11.03.2020 - 12.00 - 13.30 - pok. 148N

16.03.2020 - 15.00 - 15.45 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

21.03.2020 - 10.35- 11.20 -konsultacje zdalne:  agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

25.03.2020 - 12.00 - 13.30 - konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

30.03.2020 - 15.00 - 15.45 - konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

08.04.2020 - 12.00 - 13.30 - konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

18.04.2020 - 10.35- 11.20 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

20.04.2020 - 15.00 - 15.45 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

29.04.2020 - 12.00 - 13.30 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

04.05.2020 - 15.00 - 15.45 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

13.05.2020 - 12.00 - 13.30 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

16.05.2020 - 10.35 - 11.20 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

18.05.2020 - 15.00 - 15.45 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

27.05. 2020 - 12.00 - 13.30 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

01.06.2020 - 15.00 - 15.45 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

06.06.2020 - 13.20 - 14.05 -konsultacje zdalne: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl

 

Terminy seminariów realizowanych online:

 

Gospodarka Przestrzenna seminarium magisterskie:

25.02.2020 - 17.00 - 18.30

05.03.2020 - 17.00 - 18.30

07.04.2020 - 17.00 - 18.30

12.05. 2020 - 18.00 - 18.45

Seminaria  zdalne w okresie zawieszenia zajęć: 18.03.2020 godz. 15.20 -17.00; 20.05.2020 - 15.20 - 17.00; 03.06.2020 - 15.20 - 17.00

 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne seminarium dyplomowe:

03.03.2020 - 17.00-18.30

17.03.2020 - 17.00-18.30

02.04.2020 - 17.00 - 18.30

05.05.2020 - 18.00 - 18.30

 Seminaria zdalne w okresie zawieszenia zajęć: 18.05.2020 - 15.20 - 17.00; 01..06.2020 - 15.20 - 17.00

Ekonomia studia niestacjonarne seminarium dyplomowe

21.02.2020 - 17.00 - 17.45

24.03.2020 - 17.00 - 18.30

Seminaria zdalne w okresie zawieszenia zajęć: 06.06.2020 - 8.00 - 10.35

 

adres kontaktowy dla seminariów: agnieszka.lorek@ue.katowice.pl