Zdjęcie Aleksander  Lipski

dr hab. Aleksander Lipski, prof. UE

1 Maja 50
Bud. B; pok. 417
40-287 Katowice

Konsultacje:

 
 

 

Terminy konsultacji (sala 416 B): 12.10.2019: 9.15 – 10.45 20.10.2019: 10 – 10.45 22.10.2019: 12.15 - 13 16.11.2019: 10 – 10.45 19.11.2019: 15 - 15.45 30.11.2019: 12 – 13.30 08.12.2019: 10 – 10.45 10.12.2019: 15 - 15.45 19.01.2020: 10 – 10.45 21.01.2020: 9 - 9.45  25.01.2020: 12 – 13.30

  - Studenci, którzy mają różnice programowe lub

tryb poprawkowy z Socjologii proszeni są o kontakt 
mailowy na mój adres.