dr Sylwia Słupik

1 Maja 50
Bud. B; pok. 416
40-287 Katowice

Konsultacje:

Uwaga, zmiana organizacji zajęć oraz danych kontaktowych w związku z kwarantanną !

W związku z sytuacją w kraju wszelkie zajęcia odbywają się w systemie zdalnym - do odwołania. 

Materiały oraz informacje będą przekazywane studentom poprzez portal Google Classroom zgodnie z dotychczasowym harmonogramem zajęć!

Konsultacje oraz seminaria dyplomowe również będą się odbywać zdalnie.

Proszę się ze mną kontaktować mailowo na maila edukacyjnego tzn. sylwia.slupik@uekat.pl

W razie potrzeby można również umówić się na indywidualną rozmowę poprzez komunikator Skype. Proszę wcześniej zasygnalizować mailowo taką potrzebę i wskazać ewentualne terminy kontaktu wraz z nickiem użytkownika. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia !

Sylwia Słupik 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20

 • 20.02.2020 (cz) w godz. 10:00 – 11:30
 • 28.02.2020 (pt) w godz. 10:30 – 11:30
 • 06.03.2020 (pt) w godz. 10:10 – 11:40
 • 13.03.2020 (pt) w godz. 10:00 – 11:30
 • 20.03.2020 (pt) w godz. 10:10 – 11:40 – konsultacje w trybie zdalnym
 • 27.03.2020 (pt) w godz. 10:40 – 11:25 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 28.03.2020 (sb) w godz. 12:45 – 13:30 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 03.04.2020 (pt) w godz. 10:10 – 11:40 – konsultacje w trybie zdalnym   
 • 17.04.2020 (pt) w godz. 10:00 – 11:30 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 24.04.2020 (pt) w godz. 10:55 – 11:40 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 26.04.2020 (nd) w godz. 15:30 – 16:15 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 08.05.2020 (pt) w godz. 10:10 – 11:40 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 15.05.2020 (pt) w godz. 09:50 – 10:35 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 16.05.2020 (sb) w godz. 12:45 – 13:30 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 22.05.2020 (pt) w godz. 10:10 – 11:40 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 29.05.2020 (pt) w godz. 10:00 – 11:30 – konsultacje w trybie zdalnym 
 • 05.06.2020 (pt) w godz. 10:10 – 11:40 – konsultacje  w trybie zdalnym 
 • 08.06.2020 (pn) w godz. 10:00-– 11:30 – konsultacje w trybie zdalnym 

 

Seminarium dyplomowe (nieujęte w planie zajęć)

I semestr na studiach stacjonarnych

Terminy seminarium w semestrze letnim 2019/20:

27.03.2020 (pt) w godz. 09:50 – 10:35 – seminarium w trybie zdalnym

15.05.2020 (pt) w godz. 10:45 – 11:30 w s. 416 B – seminarium w trybie zdalnym 

08.06.2020 (pn) w godz. 15:10 – 15:55 w s. 416 B – seminarium w trybie zdalnym 

Zaliczenia i egzaminy w letniej sesji 2019/20

 

Przedmiot

Grupa

Termin

Forma

Geografia transportu

Logistyka st. stacjonarne I rok,

gr. 1 oraz gr. 2

9 czerwca

Pisemny referat lub prezentacja (szczegółowe informacje zostały przesłane na Google Classroom)

Geografia transportu

Logistyka st. niestacjonarne I rok,

gr. 1

13 czerwca

Pisemny referat lub prezentacja

(szczegółowe informacje zostały przesłane na Google Classroom)

Polityka gospodarcza

GNIUP st. stacjonarne II rok,

gr. 5 oraz gr. 6

8 czerwca

Case study + prezentacja/referat

(szczegółowe informacje zostały przesłane na Google Classroom)

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Polityka gospodarcza
 • Geografia transportu
 • Economic Policy
 • Economics of the Public Sector
 • International Economics
 • Problems of Global Economy
 • Energy Policy
 • Global Problems of Natural Resources Management
 • Seminaria dyplomowe

 

Tematyka seminariów dyplomowych 

 1. Sektor publiczny oraz rola państwa w gospodarce
 2. Współczesne trendy konsumpcji – konsumpcja zrównoważona, prosumpcja, wirtualizacja, etnocentryzm, domocentryzm, smart shopping
 3. Ekonomia behawioralna oraz teoria zmiany
 4. Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii – co dalej po węglu?
 5. Zmiana zachowań konsumentów energii – rola indywidualnych postaw
 6. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury, usługi publiczne i gospodarka komunalna
 7. Eko-strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw - moda czy konieczność?
 8. Rola partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym i regionalnym
 9. Gospodarka obiegu zamkniętego – Circular Economy w Polsce teoria czy praktyka?
 10. Kwestie społeczne w zmieniających się warunkach rynkowych

 

Tematy Tutoringu Akademickiego

 1. Zrównoważona polityka energetyczna na szczeblu lokalnym i międzynarodowym
 2. Eko-strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw
 3. Rola partycypacji społecznej w rozwoju odnawialnych źródeł energii
 4. Współczesne trendy konsumpcji energii

Zachęcam również Studentów do zgłaszania własnych propozycji tematów – w ramach specjalizacji naukowo-badawczej.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Moje zainteresowania koncentruję głównie na badaniach nad realizacją polityki energetycznej zgodnie ze zrównoważonym rozwojem na poziomie europejskim i krajowym. Szczególnie interesuję się zagadnieniami dotyczącymi energii odnawialnej, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, zarówno regionalnego jak i globalnego. Obecnie skupiam swoje badania na zagadnieniach kształtowania świadomości ekologicznej i zachowań odbiorców energii, a także na ewolucji modelu konsumpcji energii w gospodarstwach domowych.

Ponadto w ramach międzynarodowego konsorcjum prowadzę badania i kieruję 3 letnim projektem pt.: “Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy. Eco-Bot” realizowanym i finansowanym w ramach konkursu UE Horizon 2020. Projekt związany jest z kształtowaniem indywidualnego modelu zachowań konsumentów energii, opartego na założeniach ekonomii behawioralnej. O projekcie można więcej się dowiedzieć na stronie: www.eco-bot.eu

Jestem członkiem Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Polskiego Związku Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, a także Polskiej Akademii Nauk. Regularnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Śląski Klaster Wodny oraz Śląski Klaster Ekologiczny. Współpracuję również jako ekspert z Obserwatorium Specjalistycznym ds. Energetyki Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z.o.o.