Zdjęcie Wiesław  Koczur

dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE

Kierownik Katedry
1 Maja 50
Bud. B; pok. 426
40-287 Katowice

Konsultacje:

W okresie zawieszenia zajęć odbywają się konsultacje drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu mailowego: wieslaw.koczur@ue.katowice.pl

 

Konsultacje w sem. letnim rok akad. 2019/2020

wtorki, godz. 10.00 - 11.30 p. 426B

 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:

29.02.2020 - 12.00 - 12.45 p. 426B

15.03.2020 - 10.00 - 10.45 p. 426B

19.04.2020 - 10.45 - 11.30 p. 426B

24.05.2020 - 10.00 - 10.45 p. 426B

06.06.2020 - 10.00 - 10.45 p. 426B

 

Terminy seminariów realizowanych online:

23 marca 2020 - 13.30- 15.00 - seminarium licencjackie

23 marca 2020 - 15.00 - 16.30 - seminarium magisterskie

Adres mailowy do kontaktu: wieslaw.koczur@ue.katowice.pl