dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 117
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

KOCHANI STUDENCI!

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ NA UE W KATOWICACH PROSZĘ WAS O ŚLEDZENIE INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH PONIŻEJ.

Wszystkie maile proszę przesyłać wyłącznie na adres: tomasz.ingram@uekat.pl

1. Wszystkie materiały do zajęć udostępniam na google classroom zaproszonym grupom/osobom.

2. Warunki uzyskania zaliczenia podałem w platformie google classroom w formie posta. Poniżej syntetyczna informacja z poszczególnych przedmiotów:

Gra Biznesowa - podstawa wystawienia oceny: średnia ocen z poszczególnych gier biznesowych/studiów przypadków. Warunek uzyskania pozytywnej oceny końcowej: przesłanie na platformie google classroom lub na maila wyników/efektów poszczególnych gier/zadań.

-------------------------------------

Zakładanie działalności gospodarczej - Pomysł na biznes - ocena przygotowanego indywidualnego raportu zgodnie ze wskazaniami na platformie google classroom. Termin dostarczenia rozwiązania: 4 czerwca, godzina 12.00 dla studentów studiów stacjonarnych, 7 czerwca dla studentów studiów niestacjonarnych. UWAGA! Rozwiązanie ma być dostarczone poprzez platformę google classroom!

-------------------------------------

Creativity and entrepreneurship in organizations - ocena przygotowanego indywidualnego eseju na zadany temat. Szczegóły dotyczące przygotowania eseju, tematów i struktury tekstu znajdują się na platformie google classroom w zakładce "zadania" - tytuł zadania - "The Final Essay". UWAGA! Warunki zaliczenia, ze względu na obecną sytuację zostały zmienione - co zostało uzgodnione zarówno ze studentami w ramach spotkań online jak i z właściwym menedżerem kierunku.

----------------------------------------

 

 

Konsultacje w czerwcu (w trakcie sesji) wyłącznie drogą elektroniczną!

Zapraszam na:

tomasz.ingram@uekat.pl

meet.google.com/zzf-sqxr-oma

 

Seminarzystów i studentów ws. zaliczeń zapraszam na konsultacje w terminach:


 • 26 czerwca piątek 11.40-13.10

UWAGA: Dostępne dodatkowe (nowe) terminy konsultacji dla osób, które nie mają zaliczenia lub kończą studia:

 • 25 czerwca (czwartek): 9.00-10.00

Seminaria dodatkowe, poza zaplanowanymi przez Dział Planowania

Kochani Seminarzyści,

takie seminaria odbyły się w ciągu ostatnich miesięcy. Teraz proszę o kontakt w godzinach konsultacji - i oczekuję na spływ gotowych prac magisterskich i licencjackich.

Staram się na Wasze pytania odpowiadać mailowo w miarę regularnie i macie do mnie numer telefonu (prywatny). Niemniej, jestem ostatnio zarzucony pracami i zadaniami związanymi z procesem dydaktycznym, więc proszę o wyrozumiałość. Więc jeśli coś się dzieje i potrzebujecie porady jestem do Waszej dyspozycji także telefonicznie w każdym ze wskazanych terminów.  W sytuacjach nagłych, również poza nimi (w granicach rozsądku). Zapraszam do kontaktu.

 

 

 

Informacje dotyczące obrony

Regulacje uczelniane dotyczące obrony są w linku poniżej - proszę UWAŻNIE czytać!!!

www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-studiow-i-i-ii-stopnia/zakonczenie-studiow/obrony-online-procedury.html

 

Przed obroną:

1. Student przesyła gotową pracę do promotora - (z konta w domenie @edu.uekat.pl). W treści trzeba wpisać, że jest to ostateczna wersja pracy.

a. nazwa i format dokumentu: nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek (np. kowalski.jan.s1.pif); format: .doc (nie: pdf, docx),

b. Praca składa się ze: strony tytułowej, oświadczenia studenta o samodzielności przygotowania pracy dyplomowej, spisu treści, wstępu, rozdziałów teoretycznych i empirycznych, zakończenia, spisów tablic, rysunków i literatury oraz załączników;

2. Promotor weryfikuje pracę w JSA (system antyplagiatowy), przygotowuje recenzje i oświadczenia i przesyła do dziekanatu;

3. Student otrzymuje maila od opiekuna kierunku (na swoją pocztę w domenie @edu.uekat.pl)

4. Po otrzymaniu maila od opiekuna kierunku Student składa 4 dokumenty korzystając z linku:

https://docs.google.com/forms/d/10rETvo-Kq7Xt4Wu1cxPvL1yv56R-32haLwKENYweoEc/viewform?edit_requested=true

- karta obiegowa (podpisana),

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (podpisane),

- oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy (podpisane),

- informacje dodatkowe do suplementu wraz z potwierdzającą je dokumentacją.

5. Ustalany jest termin obrony (promotor i recenzent), zakładane są pokoje obron i komisji, a informacja o tym przesyłana jest studentowi (oraz promotorowi i recenzentowi)

6. Student dostaje maila z instrukcją z konta obrony@uekat.pl na swój adres w domenie @edu.uekat.pl

7. Student ma OBOWIĄZEK potwierdzić przyjęcie zaproszenia na obronę poprzez zaakceptowanie udziału w spotkaniu przyciskiem "TAK", który znajduje się w treści maila.

 

Przebieg obrony:

 

1. Obrona odbywa się on-line w formie ustnej w Google Meet przed Komisją w składzie: Przewodniczący, Promotor, Recenzent

2. Student i członkowie komisji muszą mieć zapewnione uczestniczenie w obronie z urządzenia wyposażonego w kamerę i mikrofon (oraz naturalnie stabilne połączenie internetowe)

3. Do pokoju student dołącza na 5 minut przed planowaną godziną obrony

4. Całość obrony jest rejestrowana (nagrywana)

5. Na początku Przewodniczący wita wszystkich zebranych, prosi studenta o przedstawienie się i okazanie legitymacji studenckiej do kamery

6. W następnym kroku Promotor zadaje 3 pytania z treści pracy - są one również zapisywane na czacie

7. Student ma krótki czas (ok 2 min.) na przygotowanie się do odpowiedzi

8. Student odpowiada na pytania (aż do momentu, w którym któryś z członków Komisji nie przerwie). Kolejność odpowiedzi na pytania jest dowolna. Student nie rozłącza się w trakcie obrony!

9. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania przez wszystkich studentów Komisja przenosi się do innego pokoju, aby ustalić oceny (studenci czekają, aż Komisja wróci do pokoju. Całość dalej jest nagrywana, więc raczej proszę nie dyskutować za bardzo pod nieobecność Komisji!)

10. Po krótkich (zazwyczaj) obradach Komisja wgrywa się z powrotem do pokoju obron. Przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Na tym etapie dowiadujecie się, czy obrona zakończyła się wynikiem pozytywnym czy negatywnym.

11. Następują podziękowania i gratulacje - najpierw Przewodniczący, potem Promotor i Recenzent, potem Studenci (nie wszyscy na raz, rzecz jasna).

12. Wylogowujecie się z pokoju obron.

13. Na maila w domenie @edu.uekat.pl dostajecie zaświadczenie o obronie z podpisami członków Komisji. Po miesiącu dostajecie dyplom i 2 odpisy i, jeżeli jest taki wniosek, również odpis w języku obcym.

FAQ:

1. Czy muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania? - TAK.

2. Czy są pytania losowane (spoza pracy)? - NIE.

3. Jak długo mam odpowiadać na pytanie? - Aż któryś z członków Komisji nie przerwie (temat został wyczerpany).

4. Jak odpowiadać na zadane pytania? - Merytorycznie, od razu w pierwszych zdaniach udzielić odpowiedzi na pytanie - bez wprowadzeń, itp.

5. Ile osób uczestniczy w obronie? - Do 6 studentów plus 3 członków komisji

6. Co, kiedy zerwie mi się połączenie? - To zależy na jak długo - jeśli na minutę - dwie - nic. Jeśli dłużej, Przewodniczący podejmie decyzję, może zarządzić powtórzenie egzaminu.

7. Ile może trwać cała obrona? - Do skutku, choć przewidziane są 2 godziny na 6 studentów.

8. Od czego zależy ocena na dyplomie? - Od ocen ze studiów (waga 60%), ocen z recenzji (30%), wyniku obrony (10%).

9. Do kiedy muszę złożyć pracę? - Najpóźniej do 30 czerwca ostateczną wersję! Ale proszę szybciej!

10. Kiedy będzie moja obrona? - 10 lipca (lub w okolicach). Najprawdopodobniej. Ostatnie informacje mówią o 13 lipca (wstępne, niepotwierdzone).

Więcej informacji wkrótce.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Kierowanie zespołem
 • Controlling i audyt funkcji personalnej
 • Zarządzanie własnymi kompetencjami
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną w jednostkach ochrony zdrowia
 • Przedsiębiorczość publiczna
 • Diagnozowanie problemów organizacyjnych
 • Gospodarowanie kadrami
 • Zarządzanie strategiczne

Zajmowane stanowiska

 • Członek Academy of Human Resource Development
 • Członek European Institute for Advanced Studies on Management (EIASM)
 • Członek rady programowej czasopisma International Journal of Entrepreneurial Venturing

Specjalizacja naukowo-badawcza

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja
Tworzenie i wykorzystanie opisów stanowisk pracy
Rozwój zasobów ludzkich (HRD)
Mapowanie procesów
Zarządzanie talentami
Zarządzanie pracownikami w grupie wiekowej 50+
Innowacyjność i procesy innowacyjne w organizacjach

Zainteresowania

Poza pracą lubi grę w tenisa stołowego, szachy, jeździ na rowerze szosowym, biega oraz pływa. W czasie wolnym czyta – nie zawsze w pełni poważne treści dotyczące analizy pracy czy wartościowania.