Zdjęcie Zdenek  Mikolasz

prof. dr hab. Zdenek Mikolasz

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 120
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym pok. 120B

 

dzień

godziny

10. 10. 2019

13:30 - 14:00

24. 10. 2019

13:30 - 14:00

7. 11. 2019

13:30 - 14:00

16. 11. 2019

16:15 - 16:45

21. 11. 2019

13:30 - 14:00

5. 12. 2019

13:30 - 14:00

7. 12. 2019

15:45 - 16:15

19. 12. 2019

13:30 - 14:00

11. 1. 2020

16:15 - 16:45

16. 1. 2020

13:30 - 14:00

25. 1. 2020

16:15 - 16:45

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • analiza ekonomiczna,
  • podstawy zarządzania,
  • zarządzanie strategiczne,
  • nowoczesne koncepcja zarządzania

Specjalizacja naukowo-badawcza

potencjał rozwoju firmy, ekonomia innowacji firm, synergia i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

Publikacje

Monografie

1.     HUDÁKOVÁ, M. - MIŽIČKOVÁ, J. - VÁLKOVÁ, D. - Mikoláš, Z. - FIALOVÁ, V.:  Rodinné podnikanie, teória a priklady z praxe. Bratislava: Wolkers Kluwer 2015, s. 164. ISBN 978-80-8168-207-0

 

Artykuły naukowe

1.     Mikoláš, Z.: The Dilemmas of the Contemporary World. Binus Business Review, Volume 7(3), November 2016, p. 271-275. DOI: 10.21512/bbr.v7i3.1612. P-ISSN: 2087-1228 E-ISSN: 2476-9053

2.     Mikoláš, Z. – Fialova, V.: The Dilemas of the Power of Market Economy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Nr 303 · 2016, s. 9 - 23. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. ISSN 2083-8611

3.      Mikoláš, Z. – Karpeta, J.: Przedsiębiorczośc rodzinna – wyniki i dalsze kierunki badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 278 · 2016, s. 21 – 29. ISSN 2083-8611

4.      Mikoláš, Z. – Karpeta, J. – Mikolášova, J.: Biznes rodzinny – badania terenowe. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 270 · 2016, s. 209 – 218. ISSN 2083-8611

5.     Mikoláš Z., Karpeta J., Family business – The Potential for Further Business Development in the Czech Republic, International Journal of Development Research 2015, Vol. 5, nr 6, p. 4867-4871, ISSN 2230-0026.

6.     Mikoláš Z., Peterková J., Dilemas of Innovative Dynamism and Social Responsility, Interantional Journal of Investment Management and Finacial Innovations 2015, Vol. 2, No 1/2015, p. 35-40, ISSN 2381-1196, 2381-120X.

7.     Kraśnicka T., Głód G., Ludvík L., Peterková J., Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech, Przedsiębiorczość
i Edukacja 2014, Nr 10, s. 316 – 332, ISSN 2083-3296.

8.     Mikolaš Z., Potential Theory and Innovation Dynamics of Enterprise, Studia Ekonomiczne 2014, nr 183, s. 197 – 204, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, ISSN 2083-8611.

9.     Mikoláš Z., Woznikaková Z., Synergic Time Effect of Intelligent Enterprise, International Journal of Latest Research in Science And Technology 2014, Vol. 3, No 3, ISSN 2278-5299.

10.  Kraśnicka T., Głód G., Ludvík L., Peterková J., Perception of Economically Oriented Students' Entrepreneurship in Poland and Czech Republic. Advances in Education Research 2013, vol. 32. 3rd International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2013), December 27-28, 2013, Jeju Island, Korea, ISBN 978-1-61275-061-3, ISSN 2160-070.

 

Rozdziały w monografiach

1.     Mikolas Z., Wozniaková, Z., Contemporary paradigm of family business in the Czech Rrepublic at the biginning of industrial revolution 4.0 - soudobá paradigmata rodinného podnikání v České Republice r na počátku průmyslové revoluce 4.0, w: S. Majtan (red.), Aktualne problemy podnikovej sfery 2017: zborník vedeckých prác, Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM, 2017, s. 735-744, 978-80-225-4422-1.

2.     Mikolas Z., Potential of family business - potenciál rodinného podnikání, w: S. Majtan (red.), Aktualne problemy podnikovej sfery 2016: zborník vedeckých prác, Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s. 750-757, ISBN:978-80-225.

3.     Flak O., Głód G., Mikolas Z., Ludvik L., Factors of competitiveness in polish and czech companies in the silesian - moravian region. results of the research, w: S. Majtan (red.), Aktualne problemy podnikovej sfery 2016: zbornák vedeckých prÚc, Bratislava, Vydavateˇstvo EKONÓM, 2016, s. 227-238, ISBN:978-80-225.

4.     Mikolas Z., Zamarsky V., Fialova V., Nikolskaja M., Jak se divám na svět ... Soudobé projevy globalizace (Jak patrzę na świat ... Współczesne przejawy globalizacji), e książka, Wydawnictwo TZ-one, Hradec Kralove, Czechy 2016, s. 89, EAN: 9788075390226, 9788075390233 (język czeski).

5.     Mikoláš Z., Teorie a praxe evoluce produktivních systémů, w: S. Majtan (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác, Ekonom, Bratislava 2015, s. 428 – 437, ISBN 978-80-225-4077-3.

6.     Kurowska-Pysz J., Lodziana-Grbowska J., Mikoláš Z., Wróblewski L., Polsko-czeska wspólpraca transgraniczna w Euroregionie Beskidy. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN 978-83-62897-81-0.

7.     Kurowska-Pysz J., Lodziana-Grbowska J., Mikoláš Z., Wróblewski L., Polsko-česká přeshraniční spolupráce v Euroregionu Beskydy. Vybrané otázky, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN 978-83-62897-81-0.

8.     Kurowska-Pysz J., Lodziana-Grbowska J., Mikoláš Z., Wróblewski L., Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN 978-83-62897-80-3.

9.     Kurowska-Pysz J., Lodziana-Grbowska J., Mikoláš Z., Wróblewski L., Perspektivy rozvoje sektoru kultury v Euroregionu Těšínské Slezsko. Vybrané otázky, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, ISBN 978-83-62897-80-3.

10.  Mikoláš Z., Difúze podnikání a politické moci, w: S. Majtan a kol. (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác. Ekonom, Bratislava 2014,
ISBN 978-80-225-3867-1.

11.  Mikolaš Z., Karpeta J., Globalna i regionalna dyfuzja kulturowa w Euroregionie Śląska Cieszyńskiego, w: J. Grabowka, J. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu
w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 17 – 25, ISBN 978-83-7556-634-5.

12.  Mikoláš Z., Difúze konkurenčních potenciálů korporací, w: S. Majtan (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Zborník vedeckých prác. Ekonom, Bratislava 2013, ISBN 978-80-225-3636-3.