dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski, prof. UE

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Bud. E; pok. 301
40-287 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Konsultacje realizowane są z wykorzystaniem systemów komunikacji elektronicznej, tj. rozmowa w google meet, ewentualnie poczta elektroniczna

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach 11.30 - 13.00, przy czym wyjątkowo ze względu na inaugurację roku akademickiego w dniu 5.10.2020 odbędą się w godz. 16.00 -  17.30

link do google meet: meet.google.com/bzt-jdey-rmh (link dla konsultacji w poniedziałki)

oraz bezpośrednio po każdych zajęciach na studiach niestacjonarnych

adres poczty: grzegorz.dydkowski@ue.katowice.pl

 

Najbliższe seminaria w roku akademickim 2020/2021

Seminarium magisterskie w dniach 1 i 8 października, godz. 15.20 - 17.00 (studia stacjonarne)

link do google meet: meet.google.com/axa-bwpw-udv

Seminarium magisterskie w dniu 10 października, godz. 16.15 - 18.50 (studia niestacjonarne)

link do google meet: meet.google.com/ruq-dkqe-qbe

 

 

 

 

 

 

Zajmowane stanowiska

  • Kierownik Katedry Transportu

Specjalizacja naukowo-badawcza

Organizacja, funkcjonowanie i finansowanie działalności transportowej i logistycznej, infrastruktura logistyczna, systemy informatyczne w transporcie i logistyce, transport miejski, funkcjonowanie sektora publicznego

Zainteresowania

Zainteresowania różne, zmieniające się w czasie, z tych, które przetrwały to czytanie dzienników i biografii, filmy zwłaszcza dokumentalne, informatyka i nowe technologie, życie dużych miast oraz motocyklizm i jazda na motocyklu.

Dodatkowe

Grzegorz Dydkowski, (ur. 1962 w Katowicach), absolwent Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (1981), Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja), inżynier i ekonomista, doktor oraz doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę naukową przez wiele lat łączył z praktyką, w latach 1988 – 1992 projektant systemów transportowych w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach, od 1992 do 2019 roku doświadczenia praktyczne w zarządzaniu miejskim transportem zbiorowym. Specjalizuje się w ekonomicznych zagadnieniach transportu, logistyce, systemach informatycznych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego. Autor wielu publikacji w Polsce i poza granicami.