dr hab. Alicja Winnicka-Wejs

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 316
40-228 Katowice

Konsultacje:

studia stacjonarne

Konsultacje w trybie zdalnym: a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl 

07.09.2020r., godz. 9.50-11.20

14.09.2020r., godz.9.50-11.20

21.09.2020r., godz.9.50-11.20

28.09.2020r., godz.9.50-11.20

studia niestacjonarne

Konsultacje w trybie zdalnym: a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl 

Egzamin z przedmiotu "Zarządzanie Organizacjami" (różnice programowe), 19.09.2020r. (sobota), godz.9.00, G-Meet