Zdjęcie Stanisław  Waszczak

dr Stanisław Waszczak

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 316
40-228 Katowice

Konsultacje:


studia stacjonarne

Konsultacje (w formie zdalnej – stanislaw.waszczak@uekat.pl)

03.09.2020   godz. 9.40 - 11.10

15.09.2020   godz. 9.40 - 11.10

24.09.2020  godz.  9.40 - 11.10

Zaliczenia poprawkowe i różnice programowe

15.09. 2020. godz. 8.45- 9.30 (platforma Google Classroom)

studia niestacjonarne

Konsultacje (w formie zdalnej – stanislaw.waszczak@uekat.pl)

13.09. 2020.  godz. 9.00- 10.30

20.09. 2020.  godz. 9.00- 10.30