dr hab. Izabela Marzec, prof. UE

1 Maja 47
Bud. E; pok. 404
40-287 Katowice

Konsultacje:


Konsultacje w semestrze let. rok akad. 2019/20

20.02.2020, godz. 8:55-10:25 p. 404 E

25.02.2020, godz. 14:15-15:45, p. 404 E

05.03.2020, godz. 09:45-11:15, p. 404 E

08.03.2020, godz. 14:45-16:15, p. 404 E

15.03.2020, godz. 10:40-12:10, w formie online (email: izabela.marzec@ue.katowice.pl)

19.03.2020, godz. 09:45- 11:15, w formie online (email)

26.03.2020, godz. 16:00-17:30, w formie online (email)

02.04.2020, godz. 09:45-11:15, w formie online (email)

16.04.2020, godz. 13:50-15:20, w formie online (email lub skype)

23.04.2020, godz. 09:45-11:15, w formie online (email lub skype)

30.04.2020, godz. 13:50-15:20, w formie online (email lub skype)

07.05.2020, godz. 09:45-11:15, w formie online (email lub skype)

16.05.2020, godz. 13:25-14:55, w formie online (email lub skype)

21.05.2020, godz. 09:45-11:15, w formie online (email lub skype)

28.05.2020, godz. 13:50-15:20, w formie online (email lub skype)

04.06.2020, godz. 09:45-11:15, w formie online (email lub skype)

 

Konsultacje w trakcie sensji

12.06.2020, godz. 17:30-19:00, w formie online (email lub skype)

18.06.2020, godz. 15:30-17:00, w formie online (email lub skype)

25.06.2020, godz. 15:30-17:00, w formie online (email lub skype)

04.07.2020, godz. 17:30-19:00, w formie online (email lub skype)

Uprzejmie proszę wszystkich studentów, którzy mają przywrócone terminy (ze wszystkich prowadzonych przeze mnie przedmiotów) poprzedniej sesji lub różnice programowe i tryby poprawkowe itp. o kontakt email (izabela.marzec@ue.katowice.pl ) w celu ustalenia formy i terminu określonego zaliczenia/egzaminu. Przypominam, że nieuzyskanie oceny w wyznaczonym przez Dziekanat dla tych egzaminów/zaliczeń  okresie czasu skutkuje utratą terminu.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE-  - wszystkie seminaria odbywają się we wcześniej wyznaczonych terminach w formie online (email), można również kontaktować się przez Skypa: nickname Iza Marzec oraz google meet i google classroom

22.03.2020, godz. 16:30-18:45, forma zajęć - online,  adres email: izabela.marzec@ue.katowice.pl, II st. ns. sem. 2

29.03.2020, godz. 16:30-18:45, forma zajęć - online, adres email: izabela.marzec@ue.katowice.pl, II st. ns. sem. 4,

25.04.2020, godz. 10:45 -13:00, forma zajęć - online, II st. ns. sem. 4

Studia dzienne - wykład Filozofia nauki,19.03.2020 jest dostępny w aplikacji Google Classroom

Dla osób, które nie otrzymały powiadomienia z Google Classroom: kod dostępu do materiałów z tego wykładu to: 2mg2xe4

Studia niestacjonarne - wykład Filozofia nauki 28.03 dla kierunku FiR jest dostępny w aplikacji Coogle Classroom

Dla osób, które nie otrzymały powiadomienia z Google Classroom: kod dostępu do materiałów w aplikacji: y4qew4l

Studia niestacjonarne FiR  - wykład "Filozofia Nauki" w dniu 25.04 i materiały dodatkowe do tego wykładu dla osób, które nie otrzymały powiadomienia z google classroom: kody dostępu do wykładu urpke4k, do materiałów dodatkowych: b3oahbb, platforma google classroom

Seminarium w dniu 16.05, ns. 4 sem. - kod dostępu do informacji na platformie google classroom:

o62evbc o62evbc,

google meet:

meet.google.com/fke-ffey-pgz

Studia niestacjonarne, FiR - wykład "Filozofia nauki" w dniu 16.05

kod dostępu do google classroom: rkhorsu


Dołącz za pomocą Google Meet meet.google.com/fke-ffey-pgz

 Studia stacjonarne  - wykład "Filozofia Nauki" w dniu 07.05 i materiały dodatkowe do tego wykładu dla osób, które nie otrzymały powiadomienia z google classroom: kody dostępu do wykładu oddn3g

W razie pytań - proszę o kontakt emailowy pod adresem izabela.marzec@ue.katowice.pl  

lub przez Skypa - mój nickname Iza Marzec

DUŻO ZDROWIA!

Wykład "Filozofia nauki" w dniu 21.05  kod wykładu w google classroom:

cbcsikm

Wykład "Społeczna odpowiedzialność biznesu" w dniu 21.05 w google classroom:

 iadappn

W obu przypadkach w strumieniu są podane identyfikatory spotkań w google meet

Zapraszam

Wykład "Filozofia nauki" w dniu 04.06

kod do google classroom:

Aadnmou

kod do google meet:

meet.google.com/gwt-rzra-tzs

Zapraszam

Kody do wykładu w dniu 07.06

 gqif3do

do google meet:

 meet.google.com/bhp-kwav-zew

zapraszam

Szanowni Państwo,

Wszystkich Studentów, którzy mają do zaliczenia/egzaminu tryby poprawkowe lub/i różnice programowe, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt emailowy: izabela.marzec@ue.katowice.pl

pozdrawiam

Iza Marzec

 Szanowni Państwo,

 Wszystkie osoby, które mają zaległe II terminy, II terminy różnic programowych oraz tryby poprawkowe proszę o kontakt email. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że II termin przedmiotów kończących się egzaminem zostały podane w harmonogramie egzaminów przygotowanym przez Dziekanat.

Pozdrawiam

I. Marzec

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję wszystkie osoby, które do tej pory nie skontaktowały się ze mną odnośnie do warunków zaliczenia II termin z przedmiotu "Filozofia nauki" o warunkach zaliczenia:

 Przygotowanie eseju na jeden, wybrany temat, tj.:

1/ „Znaczenie prawdy w nauce”

2/ „Znaczenie użyteczności w nauce” - 4-5 stron treści eseju,

- Bibliografia – co najmniej 4 pozycje bibliograf.,

- Times New Roman 12, odstęp 1,5, tekst wyjustowany, strona tytułowa, strony numerowane,

Strona tytułowa:

1/ Imię, nazwisko, numer indeksu (tj. legitymacji), adres email uczelniany (z rozwinięciem uekat.pl), rok, kolegium, kierunek, grupa dziekańska, tryb studiów. 2/ Wybrany temat

TERMIN REALIZACJI: DO 18 września 2020 dla studentów studiów stacjonarnych, do 19 września 2020 dla studentów studiów niestacjonarnych (wynikający z terminu zakończenia sesji). – Esej zaliczeniowy należy przesłać na mój adres email: izabela.marzec@uekat.pl

Pozdrawiam Iza Marzec

 

Konsultacje wrzesień

11.09, godz. 14:00 -15:30 online (email, skype)

18.09, godz. 14:00-15:30 online (email, skype)

24.09, godz. 14:00-15:30 online (email, skype)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Przedmioty nauczane (w latach 2016-2018)

 • Negocjacje i autoprezentacja
 • Metody badań społecznych
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy PR
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Motywowanie i nagradzanie personelu
 • Zarządzanie wiedzą
 • Rozwój zasobów ludzkich

Zajmowane stanowiska

 • Profesor UE w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. 

Dorobek badawczy:
Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykorzystania praktyk i metod ZZL w sektorze publicznym. Główne obszary jej zainteresowań badawczych obejmują zatrudnialność i zarządzanie karierą. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ZZL, w tym między innymi w takich znanych czasopismach międzynarodowych jak: „Human Resource Development International”, „Journal of Centrum Cathedra”, „International Human Resource Management”, „International Journal of Aging and Human Development”, „Group & Organization Management” itd. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, np. programu Indic@tor „A cross-cultural study on the measurement and development of employability in small and medium-sized ICT-companies”,. Kierownik projektu badawczego „Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publiczny” (UMO-2013/11/B/HS4/00561).

Dorobek dydaktyczny:
W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów takich jak np.: „Przywództwo i techniki kreatywnego myślenia”, „Szkolenie i doskonalenie personelu”, „Motywowanie i nagradzanie personelu”, „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Rozwój zasobów ludzkich”, „Zarządzanie kompetencjami”, „Zarządzanie kulturą organizacyjną”, „Diagnoza patologii organizacyjnych”, „Przedsiębiorczość w sektorze publicznym”, „Metody badań społecznych”, „Komunikacja społeczna”, „Podstawy public relations”, „Organizacja i zarządzanie oświatą”, „Negocjacje i autoprezentacja”, „Przedsiębiorczość w organizacjach non-profit” itd. 
Wykładowca na studiach podyplomowych. Promotor prac licencjackich i magisterskich. Od 2015 roku pełni również odpowiedzialną funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim.
Dorobek praktyczny:
Prowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla licznych przedsiębiorstw (Transbud Nowa Huta S.A., Biuro PROMO Sp. z o.o., Logica Poland Sp. z o.o., PRIM S.A., Barwa Sp. z o.o., DKM Impresja Sp. z o.o., Łódzkie Centrum Handlowe Zjazdowa S.A., ASCOMP S.A., ELTEL Networks S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. itd.).

Publikacje

 

Publikacje w latach 2013-2017

2018

 

Van der Heijde C.M., Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Bozionelos N., Mikkelsen A., Epitropaki O., Marzec I., Jędrzejowicz P.,. Looise. J.C., 2018,
Learning climate perceptions as a determinant of employability. An empirical study among European ICT professionals , Frontiers in Psychology.

Marzec I. 2018, Sieć kontaktów zawodowych jako czynnik budowania satysfakcji z kariery zawodowej pracowników miejskich i gminnych ośrodków kultury, Studia Ekonomiczne, s. s. 135-147 .

Agata Austen, Izabela Marzec I., Polok G. 2018,  kierunku zaufania organizacyjnego. Komunikowanie i jakość relacji między przełożonym a podwładnym w sądach powszechnych , Organizacja i Kierowanie, : s. 175-187.

Van der Heijde C.M., Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Bozionelos N., Mikkelsen A., Epitropaki O., Marzec I., Jędrzejowicz P.,. Looise. J.C., 2018, Learning climate perceptions as a determinant of employability. An empirical study among European ICT professionals , Frontiers in Psychology. Marzec I. 2018, Sieć kontaktów zawodowych jako czynnik budowania satysfakcji z kariery zawodowej pracowników miejskich i gminnych ośrodków kultury, Studia Ekonomiczne, s. s. 135-147 . Agata Austen, Izabela Marzec I., Polok G. 2018, kierunku zaufania organizacyjnego. Komunikowanie i jakość relacji między przełożonym a podwładnym w sądach powszechnych , Organizacja i Kierowanie, : s. 175-187

 

2017

 1. J. Strużyna, I. Marzec, 2017, Provided Leadership and Selected Outcomes of Trainings in Public Organizations, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, s. 39-54.
 2. G. Bozionelos, N. Bozionelos, B.I.J.M. Van der Heijden, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, D. Scholarios,  A. Mikkelsen, C. Van der Heijde, The Indic@tor Consortium, 2017, In search of challenge: Flow at work and the development of occupational expertise, [w:] Research in Careers, S.E. Sullivan, G. Baugh (eds.), Volume 4, Information Age Publishing Inc., Charlotte, USA 125-144.
 3. J. Strużyna, I.Marzec, 2017, Różne cechy struktur organizacyjnych a zatrudnialność w wybranych organizacjach publicznych, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3 (45), s. 69-86.

2016

 1. N. Bozionelos, K. Kostopoulos, B. Van der Heijden, D. M. Rousseau, G. Bozionelos, T. Hoyland, R. Miao, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, A. Mikkelsen, D. Scholarios, C. Van der Heijde. 2016, Employability and Job Performance as Links in the Relationship Between Mentoring Receipt and Career Success: A Study in SMEs, Group & Organization Management, Vol. 41, no. 2 s. 135-171. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.904, Punktacja MNiSW w 2017r. 30 p.
 2. I. Marzec, 2016, Employability enhancement for career future: new practice of human resource management in Polish public organizations, Under New Management Innovating for sustainable and just futures, 30th ANZAM Conference. 6-9 December 2016, Brisbane, Australia School of Management, QUT Business School, Brisbane.
 3. I. Marzec, 2016, Employability practices in the healthcare sector: an evidence from Poland, [w:] J. Rotschedl, K. Cermakova (red.), Proceedings of 24th International Academic Conference, Barcelona, Spain, 28 June -1July 2016, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), Prague.
 4. I. Marzec, 2016, Konsekwencje rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych: szansa czy zagrożenie?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 419, s. 87-94.
 5. I. Marzec, A.  Frączkiewicz-Wronka, 2016, Organizational culture as a driver of employees' commitment in labour offices, International Journal of Contemporary Management, 2016, Nr 15(3), s. 31-46.
 6. J. Strużyna, I. Marzec, 2016, Paradoksalne skutki rozwijania zatrudnialności pracowników. Perspektywa strategicznych kompetencji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 420, s. 300-308.
 7. I.  Marzec, 2016, Poczucie związanego z pracą przepływu jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w sektorze publicznym, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 270,  s. 201-208.
 8. J. Strużyna, I. Marzec, 2016, Próba identyfikacji quasi-pełnej treści pojęcia "zatrudnialność”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 429, s. 257-268.
 9. I. Marzec, 2016, Rozwój zatrudnialności pracowników: nowa praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, [w:] K. Krukowski, J. Sasak (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków,  s. 82-93.
 10. J. Strużyna, I. Marzec, 2016, Wyzwanie dżungli terminów. Test wstępny analizy treści pełnej nazwy, [w:] H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 457-466.
 11. P. Kocoń, I. Marzec, 2016, Zastosowanie analizy semiotycznej w public relations, [w:] A. Adamus-Matuszyńska (red.), Public relations w perspektywie naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 75-81.

2015

 1. J. Strużyna, I. Marzec, 2015, Czynniki sukcesu zawodowego w organizacjach publicznych. Przegląd stanowisk teoretycznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 3-4, s. 11-26.
 2. I. Marzec, 2015, Employability Enhancement in Public Organizations Providing Social Services: Evidence from Labour Offices and Social Welfare Centres, Human Resource Managemen, Nr 6 (107), s. 111-130.
 3. I. Marzec, J. Strużyna, 2015, Glossary of HRM terms,  Human Resource Management, nr 6, s. 163-164
 4. I. Marzec, 2015, Konflikt pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracowników organizacji publicznych. aspekty etyczne, [w:] I. Celary, G.  Polok (red.), Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 93- 109.
 5. A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec (red.), 2015,  Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 213 stron.
 6. I.  Marzec, 2015, Kultura organizacyjna jako czynniki kształtowania zaangażowania organizacyjnego i motywacji służby publicznej pracowników w organizacjach świadczących usługi społeczne, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 126-131.
 7. I. Marzec, A. Frączkiewicz-Wronka, 2015, Metodyka badań ilościowych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 94-98.
 8. I. Marzec, 2015, Podsumowanie wyników badań empirycznych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 136-139.
 9. I. Marzec, 2015, Profil kultury organizacji świadczących usługi społeczne [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 98-110.
 10. I. Marzec, 2015, Rola klimatu organizacyjnego w kształtowaniu zaangażowania pracowników ośrodków pomocy społecznej na Śląsku, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 232 s. 146-155.
 11. I. Marzec, 2015, Rozwój zatrudnialności w organizacjach świadczących usługi społeczne na przykładzie urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, CD, s. 119-138.
 12. I.  Marzec, A. Put, 2015, Wpływ kultury organizacyjnej na motywację i zaangażowanie organizacyjne pracowników organizacji świadczących usługi społeczne, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec (red.), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne. orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 74-93.
 13. I. Marzec, 2015, Zarządzanie karierą utalentowanych pracowników, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 60, nr 3, s. 95-107.
 14. I. Marzec, 2015, Maintenance and enhancement of employees’ employability in the changing public sector, [w:] J. Rotschedl, K. Cermakova (red.), Proceedings of 20th International Academic Conference, Madrid, Spain, 06-09 October 2015, International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), Prague, Czech Republic 2015 (ISBN 978-80-87927-17-5, ISSN 2336-5617), s. 260-276.
 15. J. Strużyna, I. Marzec, (red. nauk.), 2015, Human Resource Mamangment, Nr 6, 158 stron.
 16. A. Kożuch, R. Balcerzyk, A. Bem, W. Karna, B. Kożuch, I.  Marzec, P. Ucieklak-Jeż, 2015,  Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław, 159 stron.

2014

 1. I. Marzec, A. Frączkiewicz-Wronka, J. Strużyna, 2014, Learning value of the job as a driver of employee commitment and job satisfaction in public organizations, [w:]  13th International Human Resource Management Conference Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM 24-27th June 2014,  A. Pocztowski, B. Buchelt (red.), Krakow University of Economics, Kraków,  s. 155-166.
 2. I. Marzec, 2014, Mentoring Culture as a factor of employees' career success in Polish organizations,  [w:]  13th International Human Resource Management Conference Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM 24-27th June 2014,  A. Pocztowski, B. Buchelt (red.), Krakow University of Economics, Kraków, s. 99 – 100.
 3. I. Marzec, 2014, Mentoring Culture as Employees' Career Success Factor in Polish Organizations, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty, nr 3 (33), s. 119-132.
 4. I. Marzec, 2014, Motywacja służby publicznej jako czynnik efektywności funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 46 s. 109-121.
 5. I. Marzec, 2014, Orientacja strategiczna i jej znaczenie w nowych warunkach działania ośrodków pomocy społecznej, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, z. 74 s. 393-404.
 6. I. Marzec, 2014, Rola kultury organizacyjnej w kreowaniu wizerunku ośrodków pomocy społecznej jako pracodawcy, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 185 s. 151-163.
 7. I. Marzec, M. Kotas. 2014, Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu, Studia Ekonomiczne,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 199, s. 176-185.
 8. A. Kożuch, I.  Marzec, 2014, Studium przypadku jako strategia badawcza w naukach społecznych, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, nr 2, s. 32-44.
 9. I. Marzec, A. Frączkiewicz-Wronka, J. Strużyna, 2014, The Learning Value of the Job as a Driver of Employee Commitment and Job Satisfaction in Public Organizations, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 9 (933), s. 53-66.
 10. I. Marzec, 2014, Using Employee Empowerment to Encourage Organizational Commitment in the Public Sector, Journal of Positive Management, Vol. 5, No. 2 s. 43-52.
 11. I.  Marzec, 2014, Zaangażowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników socjalnych w województwie śląskim,  Problemy Polityki Społecznej, nr 27(4), s. 129-145. 2013
 12. A.  Frączkiewicz-Wronka, I.  Marzec, 2013, Klimat uczenia się jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w organizacjach publicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 36, s. 79-95.
 13. I.  Marzec, P. Kocoń, 2013, Ocena klimatu uczenia się w organizacjach publicznych i jego znaczenie dla kształtowania ryzyka ich funkcjonowania, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr 235, s. 326-338.
 14. I. Marzec, 2013, Rola relacji pomiędzy przełożonym a podwładnym w budowaniu zaangażowania organizacyjnego pracowników w polskich organizacjach, Zeszyty Naukowe, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Nr 2, s. 94-107.
 15. I.  Marzec, K. Szymaniec-Mlicka, 2013, Rozwój zawodowy pracowników w organizacjach publicznych, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 169, s. 146-156.

Najważniejsze publikacje w dorobku

 1. N. Bozionelos, K. Kostopoulos, B. Van der Heijden, D. M. Rousseau, G. Bozionelos, T. Hoyland, R. Miao, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, A. Mikkelsen, D. Scholarios, C. Van der Heijde, 2016, Employability and Job Performance as Links in the Relationship Between Mentoring Receipt and Career Success: A Study in SMEs, Group & Organization Management, vol. 41, no. 2, s. 135-171, czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (lista A).
 2. D. Scholarios, B. I.J.M. Van der Heijden, E. Van der Schoot, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P. Jędrzejowicz, P. Knauth, I. Marzec, A. Mikkelsen, C. M. Van der Heijde, Indic@tor Study Group, 2008, Employability and the psychological contract in European ICT sector SMEs, The International Journal of Human Resource Management, vol. 19, no. 6 (ISSN 0958-5192, e-ISSN 1466-4399, DOI: 10.1080/09585190802051337), s. 1035-1055, czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (lista A).
 3. I. Marzec, B.I.J.M. van der Heijden, D. Scholarios, E. van der Schoot, P. Jędrzejowicz, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P. Knauth, A. Mikkelsen, C.M. van der Heijde, 2009, Employability management practices in the Polish ICT sector, Human Resource Development International, vol. 12, no. 5 (ISSN 1367-8868, e-ISSN 1469-8374, DOI: 10.1080/13678860903274539), s. 471-492,  czasopismo naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).
 4. B.I.J.M. van der Heijden, D. Scholarios, E. van der Schoot, P. Jędrzejowicz, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P.  Knauth, I. Marzec, A. Mikkelsen, C. M. van der Heijde, Indic@tor Study Group, Supervisor-subordinate age dissimilarity and performance ratings: the buffering effects of supervisory relationship and practice, The International Journal of Aging and Human Development, 2010, vol. 71, no. 3 (ISSN 0091-4150, e-ISSN 1541-3535, doi: 10.2190/AG.71.3.d), s. 231-258. czasopismo naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie journal citation reports (JCR) (lista A).
 5. B.I.J.M. van der Heijden, E.  van der Schoot, D. Scholarios, I. Marzec, N. Bozionelos, O. Epitropaki, P. Jędrzejowicz, P. Knauth, A. Mikkelsen, C. van der Heijde, 2010, Employability Management Needs Analysis for the ICT sector in Europe: The Case of Small and Medium-sized Enterprises, Journal of CENTRUM Cathedra, vol. 3, iss. 2 (ISSN 1851-6599), s. 182-200, indeksowane m.in. w American Economic Association.
 6. I. Marzec, 2015, Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 336 stron.
 7. G. Bozionelos, N. Bozionelos, B.I.J.M. Van der Heijden, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, D. Scholarios,  A. Mikkelsen, C. Van der Heijde, The Indic@tor Consortium, 2017, In search of challenge: Flow at work and the development of occupational expertise, [w:] Research in Careers, S.E. Sullivan, G. Baugh (eds.), Vol. 4, Information Age Publishing Inc., Charlotte, USA (w druku).

Google Scholar

Zainteresowania

Lubi dalekie, egzotyczne podróże, ciepłe morze, pływanie i nurkowanie powierzchniowe. Wielbicielka literatury i filmów science-fiction i fantasy. Motto życiowe: Carpe diem (Horacy).