Zdjęcie Dorota  Rozmus

dr Dorota Rozmus

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 317
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

w sesji poprawkowej 2019/20

Ogłoszenie

W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, konsultacje stacjonarne zostają odwołane. Do czasu obowiązywania tych zaleceń konsultacje będą się odbywać drogą mailową (kontakt na adres dorota.rozmus@ue.katowice.pl) lub poprzez Google Meet, po wcześniejszym umówieniu się mailem.  

Drugie terminy i tryby poprawkowe w letniej sesji poprawkowej 2019/20

Przedmiot

Grupa

Termin

Forma

Metody ilościowe
w finansach

RiP, niestacjonarne,
I st., 1 rok, 2 sem.

zaliczenie (II termin)
6.09 (nd) godz. 18:00

Pisemne (obejmujące tylko zadania),
przeprowadzone poprzez Meet/Classroom    

egzamin (II termin)
13.09 (nd) godz. 18:00

Pisemny (obejmujący zadania
i pytania teoretyczne),
przeprowadzony poprzez Meet/Classroom  

Metody klasyfikacji 
w badaniach rynku

AG, stacjonarne,
II st., 1 rok, 2 sem.

zaliczenie (II termin)
16.09 (śr) godz. 9:00

Pisemne (obejmujące zadania),
przeprowadzone poprzez Meet/Classroom

Statyka i ekonometria
w finansach i rachunkowości
tryb poprawkowy

 FiR, stacjonarne,
II st, 1 rok, 2 sem.

zaliczenie (tryb)
9.09 (śr) godz. 15:00

Pisemne (obejmujące zadania),
przeprowadzone poprzez Meet/Classroom

Statystyka
tryb poprawkowy

FiZOZ, stacjonarne,
I st, 2 rok, 4 sem.

zaliczenie (tryb)
9.09 (śr) godz. 15:00

Pisemne (obejmujące tylko zadania),
przeprowadzone poprzez
Meet/Classroom  

egzamin (tryb)
16.09 (śr) godz. 9:00 

Pisemny (obejmujący zadania),
przeprowadzony poprzez Meet/Classroom 

Statystyka
tryb poprawkowy  

FiR, niestacjonarne,
I st., 2 rok, 4 sem.

zaliczenie (tryb)
6.09 (nd) godz. 18:00 

Pisemne (obejmujące zadania),
przeprowadzone poprzez Meet/Classroom

egzamin (tryb)
13.09 (nd) godz. 18:00  

Pisemny (obejmujący zadania),
przeprowadzony poprzez Meet/Classroom 

Ekonometria
tryb poprawkowy

FiR, niestacjonarne,
I st., 3 rok, 6 sem.

egzamin (tryb)
13.09 (nd) godz. 18:00

Pisemny (obejmujący zadania),
przeprowadzony poprzez Meet/Classroom   

 

Seminarium magisterskie

II semestr seminarium (kontynuacja), studia niestacjonarne, kierunek Finanse i Rachunkowość

Terminy seminarium przeprowadzonego w formie e-learning'u (adres do kontaktu: dorota.rozmus@ue.katowice.pl) w  semestrze zimowym 2020/21:

  • terminy zostaną wyznaczone na początku semestru

Ogłoszenie

Wszyscy seminarzyści zainteresowani indywidualną rozmową z promotorem z wykorzystaniem Google Meet (w terminach wypisanych powyżej oraz ujętych w planie zajęć) proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie się do dr Rozmus, drogą mailową, celem przekazania adresu e-mail w domenie @uekat. Na ten adres wysłane zostanie zaproszenie na seminarium.