Zdjęcie Justyna Brzezińska

dr Justyna Brzezińska

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 317
40-228 Katowice

Konsultacje:

w semestrze letnim 2020/21

 • studia stacjonarne

  • poniedziałki w godz. 10:00 – 11:30

 • studia niestacjonarne

  • 20.02.2021 (sb) w godz. 8:00 – 9:00
  • 14.03.2021 (nd) w godz. 16:30 – 17:30
  • 24.04.2021 (sb) w godz. 10:30 – 11:30
  • 05.06.2021 (sb) w godz. 11:00 – 12:00

Informacja

W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, konsultacje stacjonarne zostają odwołane. Odbywają się one poprzez komunikator Meet lub drogą mailową. Osoby zainteresowane rozmową przez Google Meet proszone są o uprzedni kontakt mailowy (na adres justyna.brzezinska@ue.katowice.pl)  w celu uzgodnienia dogodnego terminu i przesłanie linku do spotkania.

Seminarium dyplomowe

I semestr na studiach niestacjonarnych, Finanse i Rachunkowość (II rok studiów)

Terminy seminarium w semestrze letnim 2020/21:

 • 14.03.2021 (nd) w godz. 16:15 – 18:50 (termin ustalony przez Dział Planowania)
 • 24.04.2021 (sb) w godz. 10:30 – 12:45 (termin ustalony przez promotora)
 • 05.06.2021 (sb) w godz. 10:45 – 13:20 (termin ustalony przez Dział Planowania)

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • International Business Research Methods
 • Statystyka opisowa
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka
 • Statystyka i ekonometria w finansach i rachunkowości
 • Ekonometria
 • Statystyczna analiza w badaniach rynku
 • Metody klasyfikacji w badaniach rynku
 • Zastosowanie Excela (VBA) w inżynierii finansowej

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • wielowymiarowa analiza statystyczna
 • analiza danych jakościowych
 • modele logarytmiczno-liniowe
 • analiza klas ukrytych
 • modele teorii odpowiedzi na pozycje testowe (modele IRT)
 • metody wizualizacji danych jakościowych

Publikacje

 1. Brzezińska J. (2020), Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Brzezińska J. (2020), Item response theory models in the measurement theory, Communications in Statistics – Simulation and Computation, 49:12, p. 3299-3313, DOI:10.1080/03610918.2018.1546399.
 3. Brzezińska J. (2020), Multivariate item response models in questionnaire research, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman.
 4. Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J. (2020), Nominal Response - based conjoint analysis of banking products, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman
 5. Brzezińska J. (2020), The analysis of the structure of university positions in Poland using classification methods, Econometrics 24 (1), p. 71-81.
 6. Brzezińska J., Sagan A., Rybicka A. (2018), IRT Measurement Models for Conjoint Analysis, Archives of Data Science, Series A, 4(1), p. 1-12.   
 7. Brzezińska J. (2018), A multivariate statistical analysis of the information society in Poland, Argumenta Oeconomica Cracoviensia 19, Cracow, p. 83-101.
 8. Brzezińska J. (2018), Singular value decomposition approaches in correspondence analysis with the use of R, Folia Oeconomica Stetinensia 18 (2), Szczecin, p. 178-189.
 9. Pełka M., Rybicka A., Brzezińska J. (2018), Wielowymiarowa analiza statystyczna zanieczyszczenia powietrza w krajach Unii Europejskiej,  w: K. Jajuga, M. Walesiak (red.) „Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (nr 507), Wrocław, s. 208-218
 10. Brzezińska J. (2018): Latent class analysis in the evaluation of items in survey research, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, 22(3), Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, p. 55-65.
 11. Brzezińska J. (2018): Visualization of categorical data using extracat package in R, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis 22(2), Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, p. 9-19. (10.15611/eada.2018.2.01)
 12. Brzezińska J. (2018): Statistical analysis of economic poverty in Poland using R, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis 22(2), Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, p. 45-53.
 13. Brzezińska J. (2018): Item response theory models in the measurement theory with the use of ltm package in R, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis 22(1), Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, p. 11-25.
 14. Brzezińska J., Rybicka A., Pełka M. (2018): Multivariate statistical analysis of environmental data, in: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Edited by Papiez M, Smiech S., Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, p. 40-49.
 15. Brzezińska J. (2017): Visual techniques for categorical data in R / Metody wizualizacji danych w programie R, Econometrics, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, p. 26-36.
 16. Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J. (2017): IRT-based conjoint analysis in the optimization of banking products / Conjoint analysis oparta na modelach IRT w optymalizacji produktów bankowych, Econometrics, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, p. 47-58.
 17. Brzezińska J. (2017): Multivariate statistical analysis of information society in Poland, in: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Edited by Papiez M, Smiech S., Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, p. 37-46, CD-ROM HTML: 978-83-65173-85-0 HTML.
 18. Brzezińska J. (2016): Latent variable modelling and item response theory analyses in marketing research, Folia Oeconomica Stetinensia, University of Szczecin, Szczecin, 16 (2), 163-174.
 19. Brzezińska J. (2016): Analysis of latent class models in economic research, Econometrics 4 (54), Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, 36-47.
 20. Brzezińska J. (2016): Ordinal Log-Linear Models for Contingency Tables, Folia Oeconomica Stetinensia 16(1), University of Szczecin, Szczecin, p. 264-273.
 21. Brzezińska J. (2016): Polytomous Item Response Theory Models Rusing R, Econometrics 2 (52), Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, 43-52.
 22. Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J. (2016): Conjoint analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 426, Taksonomia 26: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wrocław, s. 184-194.
 23. Brzezińska J. (2016): Modele IRT i modele Rascha w badaniach testowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 426, Taksonomia 26: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Wrocław, s. 49-57.
 24. Sagan A., Rybicka A., Brzezińska J. (2016): Conjoint analysis based on Thurstone judgement comparison model in the optimization of banking products, w: The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Edited by Papiez M, Smiech S., Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, p. 159-168 (ISBN: 978-83-65173-47-8 (CD-ROM), 978-83-65173-48-5 (HTML)).
 25. Brzezińska J., Maciejewski G. (2015): Multivariate data in the estimation of consumer risk, Econometrics 3 (49), Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, p. 20-32, ISSN: 15073866.
 26. Brzezińska J. (2015): The problem of zero cells in the analysis of contingency tables, w: Zeszyty Naukowe. Cracow Review of Economics and Management 5 (941), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 49-61.
 27. Brzezińska J. (2015): Analiza klas ukrytych w badaniach sondażowych, w: M. Walesiak i K. Jajuga (red.), Taksonomia 24, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 42-50.
 28. Brzezińska J. (2015): Analiza logarytmiczno-liniowa. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R, CH Beck, Warszawa, s. 180.
 29. Brzezińska J. (2015): Rasch models in eRm package in R, The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Edited by Papiez M, Smiech S., Kraków, p. 29-38.
 30. Brzezińska J. (2014): Modelowe metody analizy danych wielowymiarowych tablic kontyngencji w badaniach opinii publicznej, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 195 : Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Gatnar E, Maciejewski G. (red.), Katowice, s. 11-20.
 31. Brzezińska J. (2014): Zero cells problem in the analysis of contingency tables, w: The 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, ed. by Papiez M., Smiech S., Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, s. 28-36 (ISBN CD-ROM: 978-83-62511-48-8, ISBN HTML: 978-83-62511-43-3).
 32. Brzezińska J. (2014): Wykorzystanie modeli logarytmiczno-liniowych do analizy bezrobocia w Polsce w latach 2004-2012, w: M. Walesiak i K. Jajuga (red.), Taksonomia 22, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2014, s. 95-103.
 33. Brzezińska J. (2014): An analysis of Polish emigration using log-linear models, w: Models and Methods for Analysis and Forecasting Economic Processes. Theory and Practice, ed. by Józef Pociecha, Cracow University of Economics Press, Cracow, p. 151-163.
 34. Brzezińska J. (2013): Analysis of emigration in Poland with the use of log-linear models, w: Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, ed. by Monika Papiez, Slawomir Smiech, Foundation of the Cracow University of Economics, s. 25-32, ISBN CD-ROM: 978-83-62511-57-0, ISBN HTML: 978-83-62511-52-5.
 35. Brzezińska J. (2013): Log-linear models as a way to study main effects and interactions for multidimensional contingency, w: Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, ed. by Józef Pociecha, Cracow University of Economics Press, Cracow, p. 23-31.
 36. Brzezińska J. (2013): Model selection methods in log-linear analysis, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 285, ed. Cz.Domański, A. Kupis-Fijałkowska, Lodz, s. 107-114
 37. Brzezińska J. (2013): Some Visualization and Classification Methods in Multivariate Analysis, w: Knowledge, Economy, Society. Challenges of the contemporary management, Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (eds.), Cracow University of Economics, Cracow, s. 755-762.
 38. Brzezińska J. (2013): Visual models for categorical data in economic research, w: Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization: Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery, Spiliopoulou M., Schmids-Thieme L., Janning R. (eds), Springer, 33-40.
 39. Brzezińska J. (2013): Odds ratio in the analysis of contingency table, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 286, ed. Cz. Domański, Lodz, 341-349.
 40. Brzezińska J. (2013): Metody wizualizacji danych jakościowych w programie R, w: M. Walesiak i K. Jajuga (red.), Taksonomia 21, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 182-190.
 41. Brzezińska J. (2013): Visualizing log-linear models in economic research, w: Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Process ed. by Józef Pociecha, Cracow University of Economics Press, Kraków, p. 91-98.
 42. Brzezińska J. (2012): Independence analysis of nominal data with the use of log-linear models in R, in: Statistics in Transition – new series, Vol. 13, 2, s. 311-320.
 43. Brzezińska J. (2012): Hierarchical log-linear models for contingency tables, in: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 269, ed. Cz. Domański, A. Witaszczyk, Lodz, s. 123-129.
 44. Brzezińska J. (2012): The independence analysis of categorical data with the use of log-linear models, in: 14th International Conference MEKON 2012”, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Ostrava, CD ISBN 978-80-248-2552-6.
 45. Brzezińska J. (2011): Modele logarytmiczno-liniowe dla tablic dwudzielczych, w: Warsztaty Doktoranckie`10, J. Harasim (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s .11-21.
 46. Brzezińska J. (2011): Analiza logarytmiczno-liniowa w badaniu przyczyn umieralności w krajach UE, w: M. Walesiak i K. Jajuga (red.), Taksonomia 19, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 240-246.
 47. Brzezińska J. (2011): Analiza korespondencji, w: Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, E. Gatnar i M. Walesiak (red.), C. H. Beck, Warszawa, s. 52-80.
 48. Brzezińska J. (2011): Studia III stopnia – badania z wykorzystaniem analizy korespondencji, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych: zeszyt 23/2011, M. Rószkiewicz (red), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 277-287.
 49. Brzezińska J. (2011): Rozkład macierzy według wartości osobliwych (SVD) w analizie korespondencji, w: Prace naukowe: Taksonomia 18, M. Walesiak i K. Jajuga (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 392-400.
 50. Brzezińska J. (2011): Klasyfikacja i graficzna prezentacja obiektów na przykładzie rynku radiowego na Śląsku, w: Warsztaty doktoranckie `09, J. Harasim (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 13-21.
 51. Brzezińska J. (2011): Correspondence analysis and cluster analysis in marketing research, w: “13th International Conference MEKON 2011”, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Ostrava (CD, ISBN 978-80-2372-0).
 52. Brzezińska J. (2009): Analiza i wizualizacja rynku stacji radiowych na Śląsku, w: Wizualizacja wyników badań marketingowych – podejścia, metody i zastosowania, M. Walesiak (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 86, Wrocław, s. 215-222.