Zdjęcie Grażyna  Szustak, prof. UE

dr hab. Grażyna Szustak, prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 423a
40-226 Katowice

Konsultacje:

UWAGA:

W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych do 25 marca 2020, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konsultacje odbywają się online.

UWAGA:

26.02.2020 - godz. 15:00, Aula A - poprawa zaliczeń z przedmiotów: Innowacje na rynkach finansowych oraz Zarządzanie instytucjami finansowymi.

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2019/20:

18.02.2020 godz. 10.15-11.45 pok. 423A

26.02. 2020 godz. 14.20-15.20 pok. 423A

29.02.2020 godz. 13.20-13.50 pok. 423A

05.03.2020 godz. 12.00-13.30 pok. 423A

19.03.2020 godz. 12.00-13.30 g.szustak@ue.katowice.pl

21.03.2020 godz. 13.20-13.50 g.szustak@ue.katowice.pl

26.03.2020 godz.   8.00-  8.45  g.szustak@ue.katowice.pl

29.03.2020 godz. 12.45-13.30  g.szustak@ue.katowice.pl

02.04.2020 godz. 13.50-15.20  g.szustak@ue.katowice.pl 

21.04.2020 godz.   9.40-10.40  g.szustak@ue.katowice.pl  

26.04.2020 godz. 13.00-13.30  g.szustak@ue.katowice.pl

17.05.2020 godz. 12.45-13.30  g.szustak@ue.katowice.pl

21.05.2020 godz. 12.00-13.30  g.szustak@ue.katowice.pl

28.05.2020 godz. 14.45-16.15  g.szustak@ue.katowice.pl

04.06.2020 godz. 12.30-13.30  g.szustak@ue.katowice.pl

06.06.2020 godz. 13.00-13.30  g.szustak@ue.katowice.pl

13.06.2020 godz.   9.00-10.30  g.szustak@ue.katowice.pl

19.06.2020 godz.   9.30-11.00  g.szustak@ue.katowice.pl

25.06.2020 godz.  15.30-17.00  g.szustak@ue.katowice.pl

02.07.2020 godz.  15.30-17.00  g.szustak@ue.katowice.pl

10.07.2020 godz.  15.30-17.00  g.szustak@ue.katowice.pl

 

Dodatkowe seminarium magisterskie - studia stacjonarne:

26.02.2020 godz. 12.50-14.20 pok. 423A

02.04.2020 godz. 12.50-14.20  g.szustak@ue.katowice.pl 

07.05.2020 godz. 12.20-13.50 Google Meet

19.05.2020 godz. 9.30-10.15   Google Meet

 

Dodatkowe seminarium magisterskie - studia niestacjonarne:

18.04.2020 godz. 15.15-17.30 Google Meet

 

Uwaga Studenci studiów stacjonarnych kierunku Informatyka - zaliczenie części wykładowej z przedmiotu Rachunkowość i Finanse  odbędzie się w trakcie ostatniego wykładu, czyli w dniu 02.06.2020, o godz. 8.45 (Google Classroom - otrzymacie Państwo zaproszenie). Będzie to praca pisemna - czyli test wyboru, prawda/fałsz, test uzupełnień. Udział w ocenie końcowej - 60% (zaliczenie ćwiczeń - 40% udział w ocenie końcowej).

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Informatyka - zaliczenie ćwiczeń i części wykładowej z przedmiotu Rachunkowość i finanse odbędzie się w trakcie ostatnich ćwiczeń, w dniu 17.05.2020 r. (Google Classroom - otrzymacie Państwo zaproszenie). Zaliczenie ćwiczeń godz. 14.45, części wykładowej godz. 15.20. Będą to prace pisemne (ćwiczenia - test wyboru, uzupełnień, zadania; część wykładowa - test wyboru, prawda/fałsz, test uzupełnień). Udział w ocenie końcowej zaliczenia z części wykładowej - 60% (zaliczenie ćwiczeń - 40% udział w ocenie końcowej).

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Logistyka  - egzamin z przedmiotu Finanse i rachunkowość odbędzie się w dniu 13.06.2020 r. o godz. 10.00 (Google Classroom - otrzymacie Państwo zaproszenie). Będzie to praca pisemna, czyli test wyboru, prawda/fałsz, test uzupełnień. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Uwaga Studenci kierunku FiR, mający u mnie egzamin z przedmiotu Bankowość (tryb poprawkowy oraz różnice programowe) - egzamin odbędzie się 19.06.2020, początek o godz. 10.00, koniec 10.50 (Google Classroom - otrzymacie Państwo zaproszenie). Będzie to test (pytania jedno i wielokrotnego wyboru). Karta opisu przedmiotu znajduje się w S4.