Zdjęcie Janina  Harasim

prof. zw. dr hab. Janina Harasim

Bogucicka 3
40-226 Katowice

Konsultacje:

Uwaga!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i konsultacji w formie tradycyjnej zapraszam do korzystania z platform Google Classroom i Google Meet. Równocześnie informuję, że kontakt ze mną w czasie konsultacji jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: jharasim@ue.katowice.pl lub - po wcześniejszym umówieniu się - na platformie Google Meet.

 EGZAMINY POPRAWKOWE:

Finanse międzynarodowe - 17. 06.2020 godz. 18.00 (studia stacjonarne i  niestacjonarne)  Test wielokrotnego wyboru na platformie Google Classroom

Zarządzanie instytucjami finansowymi- 17.06.2020, godz. 18.30, egzamin ustny na platformie Google Meet

 

Terminy konsultacji:

13.06  12.00-13.30 

18.06  9.00-10.30

 

 

25.06  10.00-11.30

  2.07  12.00-13.30

  9.07  10.00-11.30

16.07  17.30-19.00
23.07  10.00-11.30
30.07  10.00-11.30