Zdjęcie Tomasz  Zieliński

dr inż. Tomasz Zieliński

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 417a
40-226 Katowice

Konsultacje:

Zajęcia, konsultacje i seminaria 

Szanowni Państwo, w związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych do 25 marca 2020, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zajęcia i konsultacje odbywają się wyłącznie online.

Zasady zdalnego prowadzenia ćwiczeń, wykładów, seminariów i konsultacji:

1. Konsultacje odbywają się według dotychczasowego harmonogramu (zamieszczonego poniżej). Formy kontaktu: email: tomasz.zielinski@uekat.pl  lub tbzielin@gmail.com oraz komunikator SKYPE (email: tbzielin@gmail.com)

2. Seminaria odbywają się zgodnie z planem zajęć Formy kontaktu: email: tomasz.zielinski@uekat.pl lub tbzielin@gmail.com oraz komunikator SKYPE (email: tbzielin@gmail.com) 

3. Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich typów zajęć realizowane są w platformie Google Classroom. Bardzo proszę wszystkich studentów o akceptację zaproszeń do udziału w zajęciach.

Na stronie internetowej Centrum Informatycznego znajdują się informacje i instrukcje wspierające pracowników i studentów w wykorzystaniu narzędzi zdalnego komunikowania się, w tym Google Classroom: faq.ci.ue.katowice.pl

 

Classes, office hours and seminars 

Dear Students, due to the suspension of classes until March 25, lectures, exercises, seminars and office hours will be held only "on-line".

Rules for conducting of exercises, lectures, seminars and office hours on-line:

1. Office hours take place according to the current schedule (presented below). Contact via: email: tomasz.zielinski@uekat.pl or tbzielin@gmail.com and communicator SKYPE (email: tbzielin@gmail.com)  

2. Seminars take place according to the current schedule. Contact via: email: tomasz.zielinski@uekat.pl or tbzielin@gmail.com and communicator SKYPE (email: tbzielin@gmail.com)    

3. Classes and lectures are held via Google Classroom platform. All the students are kindly requested to accept invitations for classes.

The IT Center website provides information and instructions to support employees and students in using remote communication tools, including Google Classroom: faq.ci.ue.katowice.pl

 

Konsultacje/Office hours

RYBNIK

poniedziałek, 17 lutego 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 24 lutego 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 2 marca 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 9 marca 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 16 marca 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 23 marca 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 30 marca 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 6 kwietnia 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 20 kwietnia 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 27 kwietnia 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 4 maja 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 11 maja 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 18 maja 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 25 maja 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 1 czerwca 10:00-11:30 1.7R

poniedziałek, 8 czerwca 10:00-11:30 1.7R

 

KATOWICE

czwartek, 20 lutego 12:30-13:30 417A

piątek, 21 lutego 11:30-12:30 417A

czwartek, 27 lutego 13:30-14:30 417A

czwartek, 5 marca 13:30-14:30 417A

piątek, 13 marca 11:00-12:00 417A

czwartek, 19 marca 10:00-11:30 417A

piątek, 20 marca 12:00-13:30 417A

piątek, 27 marca 11:30-12:30 417A

czwartek, 2 kwietnia 13:30-14:30 417A

czwartek, 7 maja 13:30-14:30 417A

piątek, 15 maja 11:30-12:30 417A

piątek, 29 maja 11:30-12:30 417A

czwartek, 4 czerwca 10:30-11:30 417A