dr hab. Artur Walasik, prof.UE

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Bud. E; pok. 7
40-226 KatowiceKonsultacje:

Na dzień przed konsultacjami, proszę na adres artur.walasik@uekat.pl wysłać z Państwa adresu w domenie edu.uekat.pl wiadomość o obecności na konsultacjach. Na tej podstawie przesłany zostanie Państwu kod spotkania na platformie GOOGLE MEET.  

TERMINY KONSULTACJI

24/o2 11:3o-13:oo

o3/o3 11:3o-13:oo

1o/o3 15:oo-16:3o

17/o3 o8:oo-o8:45 oraz 11:3o-12:15

24/o3 15:oo-16:3o

31/o3 11:oo-12:3o

14/o4 15:oo-16:3o

21/o4 o8:oo-o8:45 oraz 11:3o-12:15

28/o4 o8:oo-o9:3o

o5/o5 11:3o-13:oo

12/o5 o8:oo-o9:3o

19/o5 o8:oo-o9:3o oraz 11:3o-12:15

16/o5 o8:oo-o9:3o

o2/o6 11:3o-13:oo

o9/o6 13:1o-14:4o

16/o6 o8:oo-o9:3o oraz 11:3o-12:15