dr Jolanta Gałuszka

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 209
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim

czwartki 11.40-13.20 

Seminaria

Kontynuacja gc_05,gc_07, FR_K,gc_02, _gc09,_gc_04, FR_K,_gc06:

19.02.20 w godz. 9.50-11.20

4.03.20 w godz. 9.50-11.30

11.03.20 w godz. 11.30-13.00

Seminarium Fizoz:

19.02.20 w godz. 11 30-13.00

11.03.20 w godz. 9.50-11.20

1.04.20 w godz. 11.30-13.00

Seminarium magisterskie:

1.04.20 w godz. 9.50-11.20

8.04.20 w godz. 9.50-11.20