dr Jolanta Gałuszka

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 209
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej

11.06.20 r. w godz. 11.40-13.20 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

18.06.20 r. w godz. 11.40-13.20 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

25.06.20 r. w godz. 11.40-13.20 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

Dalsze konsultacje

03.07.20 r. w godz. 10.00-11.30 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

09.07.20 r. w godz. 10.00-11.30 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl  

15.07.20 r. w godz. 10.00-11.30 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl

08.09.20 r. w godz. 9.00-10.30 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl 

15.09.20 r. w godz. .9.00-10.30 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl 

22.09.20 r. w godz. 9.00-10.30 on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl 

29.09.20 r. w godz. 9.00-10.30  on-line: jolanta.galuszka@ue.katowice.pl