dr Maciej Baranowski

Wykładowca
1 Maja 47
Bud. E; pok. 209
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej

Stacjonarne:

15.06.20 r. w godz. 08.00-09.30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl

22.06.20 r. w godz. 08.00-09.30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl

29.06.20 r. w godz. 08.00-09.30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl

Niestacjonarne:

20.06.20 r. w godz. 08.00-09.30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl

Dalsze konsultacje

06.07.20 r. w godz. 15:00-16:30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl 

13.07.20 r. w godz. 15:00-16:30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl 

20.07.20 r. w godz. 15:00-16:30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl 

01.09.20 r. w godz.15:00-16:30 on-line: maciej.baranowski@ue.katowice.pl

 

Termin poprawkowy zaliczenia z przedmiotu "Finanse"

Studia stacjonarne: 04.09.2020 godz. 15:00-16:30.

Studia niestacjonarne: 05.09.2020 godz. 17:00-18:30.

Zaliczenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Google Classroom.

Zgłoszenia ze wskazaniem trybu studiów (stacjonarne/ niestacjonarne) proszę nadsyłać z adresów email w domenie @edu.uekat.pl na adres: maciej.baranowski@ue.katowice.pl.