Małgorzata Grząba

mgr Małgorzata Grząba

Asystent
1 Maja 47
Bud. E; pok. 209
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej

09.06.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

16.06.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

23.06.20 r. w godz. 15.15 – 16.45 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

30.06.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

Dalsze konsultacje

07.07.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

14.07.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

21.07.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

28.07.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

01.09.20 r. w godz. 09.30 – 10.15 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

06.09.20 r. w godz. 09.30 – 10.15 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl

29.09.20 r. w godz. 09.30 – 11.00 on-line: malgorzata.grzaba@ue.katowice.pl