Anna Karmańska

dr Anna Karmańska

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 422
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w trakcie sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej:

10.06, środa, godz. 10:00 - -11:30, https://meet.google.com/vdp-qqch-eso

17.06, środa, godz. 10:00 - -11:30, https://meet.google.com/vdp-qqch-eso

24.06, środa, godz. 10:00 - -11:30, https://meet.google.com/vdp-qqch-eso

11 września⋅9:00–10:30am Google Meet meet.google.com/pah-dmkz-nei

18 września 9:00–10:30am Google Meet meet.google.com/pah-dmkz-nei

25 września 9:00–10:30am Google Meet meet.google.com/pah-dmkz-nei

30 września 9:00–10:30am Google Meet meet.google.com/pah-dmkz-nei