dr Jolanta Wartini-Twardowska

Wykładowca
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 422
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje w trakcie sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej.

 

10.06.br., w godz. od 16:45–18:15, konsultacje online

18.06.br. w godz. od 16:00-17:30, konsultacje online

26.06.br. w godz. od 16:00-17:30, konsultacje online

03.07.br. w godz. od 16:00-17:30, konsultacje online

10.07.br. w godz. od 16:00-17:30, konsultacje online

14.07.br. w godz. od 10:00-11:30, konsultacje online

20.07.br. w godz. od 10:00-11:30, konsultacje online

 

Zaliczenie na prawach egzaminu z rachunkowości transakcji zagranicznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 18.09.br. w godz. 18:00-19:00.