dr hab. Krystian Pera, prof. UE

Kierownik Katedry, Członek Rady Uczelni
Bogucicka 3a
40-228 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji: (w formie e-mail lub Google Meet)

            wtorki godz. 11:30 - 13:00 (do dnia 21 lipca włącznie).

           Ostatnie przed wakacjami konsultacje weekendowe:

                    27.06.  godz.   09:00 - 10:30.

Terminy konsultacji wrzesień 2020:

           poniedziałki godz. 10:00 - 11:30   

weekendy:

            05.09.   godz. 09:00 - 10:30

            20.09.   godz. 09:00 - 10:30

Proszę każdorazowo na jeden dzień przed planowanymi konsultacjami sprawdzić aktualność terminów.

      

        Link do konsultacji online jest następujący: meet.google.com/ere-odqk-qwe

Wszystkie konsultacje są przeznaczone zarówno dla Studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Doktoranci mogą kontaktować się w dowolnym, telefonicznie uzgodnionym, terminie.

Egzaminy sesji letniej oraz zaległe egzaminy trybu poprawkowego odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.