Zdjęcie Krzysztof  Marcinek

prof. zw. dr hab. Krzysztof Marcinek

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 404
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje odbywają się drogą mailową pod adresem:
krzysztof.marciek@uekat.pl

Terminy konsultacji we wrześniu br.:
14.09.2020 r., g. 10:00-11:30
21.09.2020 r., g. 10:00-11:30
28.09.2020 r., g. 10:00-11:30    
Proszę każdorazowo, dzień przed terminem konsultacji sprawdzić czy
terminy nie uległy zmianie.