dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE

Kierownik Katedry, Przewodniczący Kolegium Finansów
Bogucicka 3
Bud. B; pok. 209
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje semestr zimowy roku akad. 2020/2021

Poniżej wykaz konsultacji w semestrze zimowym 2020/2021 r. wraz z adresem mailowym. Jeżeli jest  podana sala, oznacza to, że konsultacje odbywają się również stacjonarnie. Zapraszam również do kontaktu na Google Meet podczas konsultacji. W tym przypadku proszę zainteresowanych o zgłoszenie prośby najpóźniej jeden dzień wcześniej na adres mailowy.

Lp. DATA  godz. pok. adnotacja dotycząca odwołania/ przełożenia konsultacji na inny termin 
1 02.10.2020 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
2 07.10.2020 09.00-10.30 209B andrzej.piosik@uekat.pl
3 14.10.2020 09.00-10.30 209B andrzej.piosik@uekat.pl
4 23.10.2020 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
5 28.10.2020 09.00-10.30 209B andrzej.piosik@uekat.pl
6 04.11.2020 09.00-10.30 209B andrzej.piosik@uekat.pl
7 13.11.2020 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
8 18.11.2020 11.30-13.00 209B andrzej.piosik@uekat.pl
9 25.11.2020 09.00-10.30 209B andrzej.piosik@uekat.pl
10 02.12.2020 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
11 09.12.2020 11.30-13.00 209B andrzej.piosik@uekat.pl
12 16.12.2020 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
13 23.12.2020 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
14 13.01.2021 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
15 19.01.2021 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl
16. 27.01.2021 09.50-11.20   andrzej.piosik@uekat.pl

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Projektowanie systemów rachunku kosztów.
 • Accounting for Business.
 • Contemporary Issues in Management Accounting. 
 • Integrated Aspects of Asset Management. 
 • Seminarium magisterskie. 
 • Metodyka badań w rachunkowości. 
 • Seminarium doktorskie.

 

 

Zajmowane stanowiska

 • Przewodniczący Kolegium Finansów od października 2019.
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 • Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (września 2012 r. - wrzesień 2019) 
 • Prorektor ds. Edukacji AE Katowice. Prorektor ds. Edukacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2005-2008). 
 • Prodziekan do Spraw Studiów Niestacjonarnych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, AE w Katowicach (2003-2005).

Specjalizacja naukowo-badawcza

Rachunkowość zarządcza (w szczególności budżetowanie, systemy rachunku kosztów).

Sprawozdawczość finansowa (w szczególności kształtowanie wyniku finansowego).

Publikacje

 1. Piosik A., Genge E. (2020): The Influence of a Company’s Ownership Structure on Upward Real Earnings Management. Sustainability. 2020, 12(1), 152. doi.org/10.3390/su12010152 
 2. Piosik A., Strojek-Filus M., Sulik-Górecka A., Szewieczek A. (2019): Gender and Age as Determinants of Job Satisfaction in the Accounting Profession: Evidence from Poland. “Sustainability”. 11(11), 3090, doi.org/10.3390/su11113090.
 3. Piosik A. (2019): Struktura własnościowa przedsiębiorstw a księgowe kształtowanie wyniku finansowego. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 103(159), s. 135-150. ISSN 1641-4381.
 4. Piosik A. (2019): Determinanty rzeczowego kształtowania wyniku finansowego za pomocą kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 386/2019. S. 72-83. ISSN 2083-8611. Online access: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_ArtykuC5%82y_381_400/SE_386/07.pdf
 5. Piosik A. (2019): Struktura własnościowa przedsiębiorstw a księgowe kształtowanie wyniku finansowego. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 103(159), s. 135-150. ISSN 1641-4381.
 6. Piosik A. (2019): Determinanty rzeczowego kształtowania wyniku finansowego za pomocą kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 386/2019. S. 72-83. ISSN 2083-8611. Online access: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_381_400/SE_386/07.pdf
 7. Piosik A. (2018): Proces sprzedaży produktów gotowych, składników aktywów trwałych oraz aktywów finansowych jednostki. W: „Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF”. Red. Pfaff J., Strojek-Filus M. Wydawnictwa Naukowe PWN S.A., Warszawa. ISBN 978-83-01-19992-0.
 8. Piosik A. (2016): Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-283-7. S. 1- 310. Piosik A. (2016): Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-283-7. S. 1- 310.

 9. Piosik A. (2016): Związek miedzy wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 87 (143), s. 129-142. ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X. Piosik A. (2016): Związek miedzy wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 87 (143), s. 129-142. ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X.    
 10. Piosik A. (2013): Działalność nadzwyczajna, niekontynuowana oraz sprzedaż rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych jako instrumenty kształtowania wyników netto podmiotów sprawozdawczych w Polsce. W: „Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy”, red. Anna Karmańska. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. S. 663-681, ISBN 978-83-7378-862-6.
 11. Piosik A., Strojek-Filus M. (2013): An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting – Evidence of Survey Research Results. Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cusa”; University of Iasi Economic Sciences. No. 60 (2); http://saaic.feaa.uaic.ro/index.php/saaic/article/view/97/pdf_38
 12. Piosik A., Kumor I., Sulik-Górecka A. (2013): Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 73 (129), s. 89-112. ISSN 1641-4381. Piosik A., Kumor I., Sulik-Górecka A. (2013): Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 73 (129), s. 89-112. ISSN 1641-4381.  
 13. Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o Rachunkowości. (2013), Praca pod red. naukową Andrzeja Piosika. Strony 1-256. Wydawnictwo C.H.Beck. Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34). ISBN 978-83-255-5315-9. ISBN e-book 978-83-255-5316-6. Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o Rachunkowości. (2013), Praca pod red. naukową Andrzeja Piosika. Strony 1-256. Wydawnictwo C.H.Beck. Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34). ISBN 978-83-255-5315-9. ISBN e-book 978-83-255-5316-6. 
 14. Piosik A., Rówińska M. (2012): Determinants of Long-Lived Asset Impairments. Evidence From Poland. “Journal of Economics and Management”. University of Economics in Katowice. Volume 8, pp. 71-104. Also published in: web.ebscohost.com ISSN 1732-1948 p) Piosik A., Poniatowska L. (2013): Determinants of upward revaluations of property, plant and equipment while adopting IFRS for the first time. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 70 (126), s. 105-128. ISSN1641-4381. Współautor wprowadzenia, rozdziału 3 I 4. Autor rozdziału 5.
 15. Piosik A., Poniatowska L. (2013): Determinants of upward revaluations of property, plant and equipment while adopting IFRS for the first time. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 70 (126), s. 105-128. ISSN1641-4381. Współautor wprowadzenia, rozdziału 3 I 4. Autor rozdziału 5.
 16. Piosik A. (2011): Metodyka określania nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto w analizie kształtowania wyników. W: „Rachunkowość a controlling”, red. E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław, nr 181. Str. 479-490. ISSN 1899-3192.
 17. Piosik A., Rówińska m. (2011): Utrata wartości aktywów trwałych – analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 62 (118), s. 197-225. ISSN1641-4381.
 18. Piosik A. (2006): Zasady rachunkowości zarządczej. PWN, Warszawa. – Podręcznik.

Dodatkowe

1. Certyfikat dyplomowanego księgowego nadany na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – numer z rejestru 405. Rok 2011.

2. Członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

3. Członek Rady Naukowej Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. , od lipca 2011 r. do 2013 r.