Zdjęcie Beata  Dratwińska-Kania

dr hab. Beata Dratwińska-Kania

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 107
40-228 Katowice

Konsultacje:

Zaliczenia poprawkowe:
 Rachunkowość kierunek Przedsiębiorczość i Finanse, Niestacjonarne  I stopień, sem.2, gr. Pf_K-ce_19_z_NI_gc01_RPwRFF. Zaliczenie na prawach egzaminu 20 września o 15.00 na classroomie.
5.Rachunkowość kierunek Przedsiębiorczość i Finanse, Niestacjonarne  I stopień, sem.2, gr. Pf_K-ce_18_z_NI_gc01_RPwRFF. Zaliczenie na prawach egzaminu 20 września o 15.00 na classroomie. Zaliczenie ćwiczeń 19 września na classroomie, godzina 15.00.

Konsultacje we wrześniu
:
3 wrzesień 14.00-15.30
9 wrzesien 14.00 - 15.30
15 wrzesień 14.00-15.30
25 wrzesień 14-15.30

Forma kontaktu:
e-mail beatakania@ue.katowice.pl