Zdjęcie Iwona  Kumor

dr Iwona Kumor

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 105
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

Uwaga:

W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych do 25 marca 2020, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konsultacje odbywają się online.

Terminy konsultacji: iwona.kumor@uekat.pl

17.02.2020 godz. 9.50-11.20

25.02.2020 godz. 11.40-13.10

02.03.2020 godz. 9.50 - 11.20

07.03.2020 godz.16.00 -17.00

10.03.2020 godz. 11.40-13.10

16.03.2020 godz. 9.50 - 11.20

23.03.2020 godz. 9.50-11.20

04.04.2020 godz. 9.30 -10.45

06.04.2020 godz. 9.50-11.40

18.04.2020 godz. 9.30 -10.40

20.04.2020 godz. 9.50 -11.20

09.05.2020 godz. 10.30-11.30

12.05.2020 godz. 11.40-13.10

18.05.2020 godz. 9.50 -13.10

26.05.2020 godz. 11.40 -13.10

01.06.2020 godz. 9.50-11.20

Planowane seminaria:

 25.02.2020 seminarium magisterskie Fr, SII, 4
05.03.2020 seminarium magisterskie Fr, SII, 2
07.03.2020 seminarium dyplomowe Fr, NI, 4
10.03.2020 seminarium magisterskie Fr,SII, 4
12.03.2020 seminarium magisterskie Fr, SII,2
12.05.2020 seminarium magisterskie Fr SII, 4
21.05.2020 seminarium magisterskie Fr SII, 2
26.05.2020 seminarium magisterskie Fr, SII, 4
04.06.2020 seminarium magisterskie Fr SII, 2
07.06.2020 seminarium dyplomowe Fr NI, 4
Seminaria zaplanowane indywidualnie
23.03.2020 r. 13.30 -15.00 on-line
06.04.2020 r. 13.30-15.00 on-line
20.04.2020 r. 9.50-11.20 on-line
09.05.2020 r. 11.15-13.30 on-line
11.05.2020 r. 9.50-11.20 on-line
25.05.2020 r. 11.30-13.00 on-line
08.06.2020 r. 9.30-12.30 on-line
Zaliczenia poprawkowe
Rachunkowość (E, FiR) 8 września 2020, godzina 10:15
MSSF 8 września 2020, godzina 10:10
Rachunkowość finansowa studia niestacjonarne - indywidualne ustalenie terminu
 
Konsultacje
08.09.2020 r. godzina 8:30-9:30