Zdjęcie Maciej  Nowak

prof. dr hab. Maciej Nowak

Bogucicka 3a
Bud. A - 222 / A - 324;
40-226 Katowice

Konsultacje:

w letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Konsultacje na platformie Google Meet, kod spotkania: konsultacje_mn. Terminy:

- 14 września, godz. 10:30-12:00,

- 20 września, godz. 08:45-10:15.

W sprawie innych terminów proszę o kontakt mailowy: maciej.nowak@ue.katowice.pl

 

------------------------------------------------------------

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA/ZALICZENIOWA 2019/2020

Terminy i forma przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie poprawkowym:

EGZAMIN:
1. Algorytmy i struktury danych - Informatyka, studia stacjonarne I stopnia - 26 czerwca, godz. 10:00, egzamin ustny przy wykorzystaniu Google Meet, studenci są proszeni o wcześniejszy kontakt mailowy z egzaminatorem.
2. Algorytmy i struktury danych - Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia - 27 czerwca, godz. 10:00, egzamin ustny przy wykorzystaniu Google Meet, studenci są proszeni o wcześniejszy kontakt mailowy z egzaminatorem.
3. Zarządzanie Projektami Informatycznymi - Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia - 27 czerwca, godz. 12:00, egzamin ustny przy wykorzystaniu Google Meet, studenci są proszeni o wcześniejszy kontakt mailowy z egzaminatorem.

ZALICZENIE:
Algorytmy i struktury danych - Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia - zaliczenie zostanie przeprowadzone jednocześnie z zaliczeniem egzaminu.

Tryb poprawkowy z przedmiotu PROJECT MANAGEMENT (group project - 50%, case solving - 25%, homework - 25%) - zaliczenie i egzamin będą przeprowadzone w formie ustnej na platformie Google Meet.