Zdjęcie Tadeusz  Trzaskalik

prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 222
40-226 Katowice

Konsultacje:

w letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

 

-------------------------------------------------------------

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA/ZALICZENIOWA 2019/2020

BADANIA OPERACYJNE (kierunek Informatyka i Ekonometria, I rok, I stopień, studia stacjonarne)

Warunki zaliczenia (znane studentom):

1. Ocena dwóch kartkówek pisanych w  trybie stacjonarnym (przed 12.03.2020).

2. Ocena dwóch wylosowanych zadań z podanych zestawów, przesłanych mailem.

3. Ocena dwóch projektów, przesłanych mailem.

4. Ocena dwóch kolokwiów ustnych on-line (pytanie o charakterze teoretycznym i rozwiązanie zadania praktycznego).

Egzamin w formie testowej na platformie Moodle.