Zdjęcie Anna  Musialik-Chmiel

dr Anna Musialik-Chmiel

p.o. Kierownika Katedry
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 204 A
40-226 Katowice

Konsultacje:

UWAGA: do odwołania konsultacje dydaktyczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17.03 13:30-15:00

24.03 13:30-15:00
31.03 13:30-15:00

05.04 9:00-10:00
21.04 13:30-15:00
26.04  9:00-10:30
28.04 13:30-15:00

05.05 13:30-15:00
12.05 13:30-15:00
17.05 9:00-10:30
19.05 13:30-15:00
26.05 13:30-15:00

2.06 13:30-15:00