Katedra Informatyki

Imię i nazwiskoBudynek i nr pokojuTelefon
prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
Kierownik Katedry
Bud. A; pok. 340
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
Bud. A; pok. 342
dr Edyta Abramek
Bud. A; pok. 342
dr Joanna Palonka
Bud. A; pok. 241
dr Andrzej Sołtysik
Bud. A; pok. 341
dr Artur Strzelecki
Bud. A; pok. 342
dr Wiesław Wolny
Bud. A; pok. 240
dr Mariusz Żytniewski
Bud. A; pok. 339
mgr inż. Paulina Rutecka
Bud. A; pok. 241
mgr Grzegorz Bigaj
student Szkoły Doktorskiej
Bud. A; pok. 240
mgr Artur Machura
Bud. A; pok. 341
mgr Mariia Rizun
Bud. A; pok. 240

Do góry