Zdjęcie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 342
40-226 Katowice

Konsultacje:

w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 

środa, godz.11.30 - 13.00 (czerwiec, wrzesień) - online

 

Egzaminy w sesji letniej 2019/2020 zgodnie z harmonogramem sesji     

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Budowa i wdrażanie systemów informatycznych
 • Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • Systemy e-biznesu
 • Systemy informatyczne kontrolingu
 • Logistyczne systemy informatyczne


Tematy prac dyplomowych:

 • Zarządzanie informacją i zasobami informatycznymi w przedsiębiorstwie. 
 • Użytkowe aspekty zastosowania systemów informatycznych w obsłudze procesów biznesowych - od systemów transakcyjnych do systemów ERP. 
 • Dokumenty elektroniczne w procesach biznesowych. 
 • Hurtownie danych i ich zastosowanie. 
 • Portale internetowe i intranetowe. Zarządzanie relacjami z klientami - systemy CRM. 
 • Strony WWW i architektura portalu internetowego. 
 • Przegląd konstrukcji podstawowych usług stosowanych w e-biznesie. 
 • Formy i bezpieczeństwo płatności w internecie. 
 • Projektowanie transakcji dla systemów e-biznesu. 
 • Zastosowanie arkuszy stylów CSS do tworzenia warstwy graficznej stron WWW
 • Rozbudowa interakcji z użytkownikiem przez zastosowanie formularzy i języka Javascript. 
 • Architektura i infrastruktura serwisów internetowych. 
 • Przegląd standardów i rozwiązań handlowych w Internecie. 
 • Bezpieczeństwo informacji w Internecie. 
 • Zagrożenia w sieciach lokalnych i rozległych. 
 • Ochrona zasobów, autoryzacja dostępu. Podpis cyfrowy. 
 • Metody zabezpieczeń stosowane w rozwiązaniach e-biznesu. 
 • Filtracja ruchu w sieciach. Systemy wykrywania intruzów. 
 • Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych. 
 • Współczesne metodyki realizacji projektów informatycznych. 
 • Specyfika projektów portalowych. 
 • Metodyki tradycyjne i lekkie w projektach e-biznesu. 
 • Systemy zarządzania jakością w organizacjach oraz projektach informatycznych. 
 • Planowanie zarządzania jakością w projekcie. 
 • Techniki dostępu do internetu dla osób niepełnosprawnych: 
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Testowanie dostępności usług elektronicznych. 
 • Organizacja telepracy i telekooperacji.
 • Systemy zarządzania treścią CMS. 
 • Rozwijanie funkcjonalności usług internetowych. 
 • Wykorzystanie wyników analizy ruchu na portalu. 
 • Organizacja prac projektowych i redakcyjnych w projektach portalowych. 
 • Przedsiębiorstwo w internecie.
 • Gospodarka elektroniczna w pobudzaniu przedsiębiorczości. 
 • Infrastruktura gospodarki elektronicznej. 
 • Czynniki efektywności rozwiązań e-biznesu. 
 • Globalizacja i wirtualizacja procesów gospodarczych. 
 • Przegląd współczesnych modeli e-biznesu: e-sklepy, e-usługi, e-aukcje, platformy współpracy, integratorzy łańcucha wartości. 
 • Czynniki budowy przewagi konkurencyjnej na rynkach e-biznesu.