Zdjęcie Bogna Zacny

dr Bogna Zacny

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 202a
40-226 Katowice

Konsultacje

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kontakt mailowy: bogna.zacny@uekat.pl

 

Studia stacjonarne
środa (02., 09., 16.09.2020), 10:00–11:30 - konsultacje odbywają się on-line, za pośrednictwem Google Meet

Studia niestacjonarne
niedziela (06., 13., 20.09.2020), 11:00–12:30- konsultacje odbywają się on-line, za pośrednictwem Google Meet

Zaliczenia

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kontakt mailowy: bogna.zacny@uekat.pl

Egzaminy

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Kontakt mailowy: bogna.zacny@uekat.pl

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Automatyzacja pozyskiwania wiedzy z danych
 • Odkrywanie wiedzy w bazach danych
 • Wizualna analiza danych
 • Systemy Business Intelligence
 • Arkusze kalkulacyjne w biznesie
 • Informatyzacja pracy biurowej
 • Technologia informacyjna Bazy danych

Zajmowane stanowiska

 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Kierownik Studiów Podyplomowych

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Inżynieria wiedzy
 • Odkrywanie wiedzy z danych, tekstu, sieci
 • Systemy Business Intelligence

Dodatkowe

Przykładowa tematyka prac:

 • Ontologia dziedzinowa o algorytmach eksploracji danych (DMOP) - teoria i zastosowania
 • Algorytmy rekomendacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników dla wybranych zbiorów danych
 • Algorytmy klasyfikacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie klasyfikatorów dla wybranych zbiorów danych
 • Sieci Bayesowskie – teoria i zastosowania
 • Redukcja wymiaru przestrzeni cech – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników redukcji dla wybranych zbiorów danych
 • Przygotowanie danych na potrzeby procesu odkrywania wiedzy – budowa aplikacji umożliwiającej automatyzację tego procesu
 • Bazy NoSQL – teoria i zastosowania
 • Analiza porównawcza relacyjnych baz danych i baz danych typu NoSQL w zakresie przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów tekstowych
 • Analiza sieci społecznościowych – teoria i zastosowania
 • Text mining – teoria i zastosowania