Zdjęcie Przemysław Juszczuk

dr Przemysław Juszczuk

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 202
40-226 Katowice

Konsultacje:

 • 17 II 2020 10.40 – 12.10;
 • 18 II 2020 13.20 – 14.50;
 • 20 II 2020 14.30 – 15.15;
 • 22 II 2020 13.30 – 15.00;
 • 25 II 2020 13.30 – 15.00;
 • 2 III 2020 11.30 – 13.00;
 • 7 III 2020 10.00 – 10.45;
 • 10 III 2020 13.20 – 14.50;
 • 21 III 2020 9.00 – 9.45;
 • 30 III 2020 11.30 – 13.00;
 • 7 IV 2020 13.30 – 15.00;
 • 18 IV 2020 10.00 – 10.45;
 • 28 IV 2020 13.30 – 15.00;
 • 12 V 2020 13.30 – 15.00;
 • 1 VI 2020 11.30 – 13.00;
 • 7 VI 2020 12.00 – 13.30.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • programowanie (Java, C#);
 • tworzenie gier na urządzenia mobilne;
 • programowanie aplikacji mobilnych.

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • rynki walutowe i systemy transakcyjne;
 • model Markowitza i problem budowy portfela;
 • obliczenia wielkiej skali w radioterapii (IMRT);
 • rozmyte, wielokryterialne podejmowanie decyzji;
 • teoria gier i aproksymacja równowag Nasha.

Publikacje (wybrane z listy A)

 1. Warchulski R., Juszczuk P., Gawęda A. "Geochemistry, petrology and evolutionary computations in service of archaeology: restoration of historical smelting process in Katowice – Szopienice site", Journal of Archaeological and Anthropological Sciences, pp. 1 – 13, 2016 (Impact Factor 1.978)
 2. Juszczuk P., "A novel approximate method of computing extended Nash equilibria", Applied Soft Computing, Vol. 76, 682-696, 2019 (Impact Factor 4.873)
 3. Juszczuk P., Kozak J., Kania K., "Using similarity measures in prediction of changes on financial markets – experimental approach", Data & Knowledge Engineering, 2019 (Impact Factor 1.583)
 4. Kozak J., Juszczuk P., Probierz B. "The Hybrid Ant Colony Optimization and Ensemble Method for Solving the Data Stream E-mail Foldering Problem", Neural Computing and Applications, 2019 (Impacr Factor 4.664).

Seminarium

Osoby, które rozważają wybór mnie na promotora proszone są o wcześniejszy kontakt i rozmowę. Przykładowy zakres tematów prac obejmuje:

 • rynki finansowe, systemy transakcyjne;
 • tworzenie gier;
 • uczenie maszynowe;
 • elementy AI (ze szczególnym uwzględnieniem gier);
 • reprezentacje wiedzy.