Zdjęcie Anna Losa-Jonczyk

dr Anna Losa-Jonczyk

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 205
40-226 Katowice

Konsultacje:

Termin poprawkowego testu zaliczeniowego z przedmiotu "Argumentacja i negocjacje" - 23 września godz. 13.00 (Google Meet).

Proszę, aby osoby zdające test poprawkowy zgłosiły się drogą mailową do dnia 22 września na adres: anna.losa-jonczyk@uekat.pl.

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

– Kształtowanie wizerunku firm i instytucji

– Nauka o komunikacji – argumentacja i negocjacje

– Podstawy Public Relations

– Społeczna odpowiedzialność biznesu

– Zarządzanie komunikacją kryzysową

– Komunikacja wewnętrzna organizacji

Zajmowane stanowiska

Członkini Rady Programowej kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

Tu można wpisać specjalizację naukowo-badawczą.

Publikacje

Rozdziały w monografiach:

 1. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Building Trust in Corporate Social Responsibility Reports. W: Intuition, Trust and Analytics. Red. J. Liebowitz, J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski, Wyd. CRC Press Taylor&Franicis Group, 2018.
 2. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, T. Marquardt, The Image of the Polish Mining Industry in the Blogosphere in 2015. W: Marketing Identity. Brands we love. Part II. Red. D. Petranova, J. Matus, D. Mendelova. Wyd. Universyty of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2016.
 3. J. Gołuchowski, I. Kamińska-Radomska, A.Losa-Jonczyk, »Project Lady« – Television Reality Show as a Tool of Personal Branding Reshaping. W: Marketing Identity. Brands we love. Part I. Red. D. Petranova, J. Matus, D. Mendelova. Wyd. Universyty of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2016.
 4. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Zarys koncepcji dyskursywnego badania blogosfery. W:  Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Collegium Columbinum, Kraków 2015.
 5. J. Gołuchowski, K. Walotek-Ściańska, A. Losa-Jonczyk, Gamification in CSR Communication. W: Marketing Identity Digital Life, tom I, red. L. Cabyova, D. Petranova, University of Ss. Ciryl and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, Trnava 2015.
 6. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Społecznie odpowiedzialne kształtowanie relacji z interesariuszami organizacji medialnych. W: Relacje organizacji i ich uwarunkowania, red. I. Horzela. A. Nowakowska-Krystman, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
 7. D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Narracje i argumentacje o Śląsku i Ślązakach w przestrzeni internetowej na przykładzie dyskusji wokół wystawy stałej o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim. W: Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, red. M. Łuczak, A. Pethe, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014.
 8. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Pozyskiwanie wiedzy z tekstów naukowych z wykorzystaniem analizy argumentacji  i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu. W: Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, UMCS w Lublinie, Lublin 2014.
 9. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, D. Konieczna, Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji analizy współczesnego dyskursu medialnego. W: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
 10. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Kierunki badań w zakresie społecznej odpowiedzialności polskich mediów. W: (KO)MEDIA. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
 11. A. Losa-Jonczyk, Społeczna odpowiedzialność uczelni. W: Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – marketing – public relations, red. M. Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.
 12. A. Losa-Jonczyk, Współpraca instytucji kultury, sztuki i turystyki kulturowej z biznesem. W: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, red. J. Gołuchowski, Z. Spyra, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, 2011.
 13. A. Losa-Jonczyk, A. Wojtynek-Hochuł, Przesłanki wdrażania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. W: Nowoczesność przemysłu i usług (red. J. Pyka),  TNOiK, Katowice, 2011.

 

Artykuły:

 1. A. Losa-Jonczyk, Świadomość społecznej odpowiedzialności wśród pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – wyniki badań. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 2. R. Kurowski, A. Losa-Jonczyk, New Type of Tabloid Heroes. Analysis of Social Responsibility of The Media on The Example of The Polish Tabloid Coverage of The Case of The Death of Six-Month_old Magdalena W. from Sosnowiec. W: „Dot.comm” Journal for the theory, research and practice of media and marketing communications, No.1-2/2013.
 3. J. Gołuchowski, A. Losa-Jonczyk, Wykorzystanie nowych mediów w promocji idei społecznej odpowiedzialności uczelni. W: Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.