Zdjęcie Barbara  Filipczyk

dr Barbara Filipczyk


ul. Bogucicka 3
Bud. A; pok. 201
40-226 Katowice

Konsultacje:

w semestrze zimowym 2019/2020

studia stacjonarne:

środy, godz. 9.50 - 11.20, bud. A, 201

Uwaga! W środę 29.01.2020 konsultacje odbędą się w godz. 11:40 - 13:10, bud. A, 201

studia niestacjonarne:

13.10.2019   (niedziela) - godz. 10:40-11:25, bud. A, 201 

24.11.2019   (niedziela) - godz. 10:40-11:25, bud. A, 201

12.01.2020   (niedziela) - godz. 10:40-11:25, bud. N, 148- pokój nauczycielski

Seminaria dyplomowe/magisterskie

09.12.2019   (poniedziałek) - godz. 13:30 - 15:00, bud. A, 201

15.12.2019   (niedziela)      - godz. 10:45 - 12:15, bud. N, 148- pokój nauczycielski

16.12.2019   (poniedziałek) - godz.  13:30 - 15:00, bud. A,  201A

08.01.2020   (środa)           - godz. 18:00 - 19:30, mailowo: barbara.filipczyk@uekat.pl

12.01.2020   (niedziela)       - godz. 11:30 - 12:15, bud. N, 148- pokój nauczycielski

15.01.2020   (środa)            - godz. 18:00 -19:30, mailowo: barbara.filipczyk@uekat.pl

20.01.2020   (poniedziałek)  - godz. 13:30 - 15:00, bud. A, 201

29.01.2020   (poniedziałek)  - godz. 13:30 - 15:00, bud. A, 201

Dydaktyka

– Gry poważne

– Programowanie komputerów

– Wizualizacja wiedzy

– Technologie internetowe

– Tworzenie systemów dialogowych

– Seminarium dyplomowe

– Seminarium magisterskie

Pełnione funkcje

– menedżer kierunku Informatyka
  (od października 2019)

– opiekun Koła Naukowego „Scientia Ingenium” 
  (od października 2012)

– członek Uczelnianego Kolegium Elektorów UE Katowice 
  (I kadencja 2012-2016, II kadencja 2016-2020)

Specjalizacja naukowo-badawcza

– technologie zarządzania wiedzą
– inżynieria wiedzy (wizualizacja wiedzy, ontologie)
– interakcja człowiek – komputer
– user experience
– narzędzia komunikacji elektronicznej

Publikacje

Lata 2015 - 2017:

  1. Gołuchowski J., Filipczyk B., Paliszkiewicz J.: Social Media and Trust, [W:] Intuition, Trust, and Analytics, red. Liebowitz J., Paliszkiewicz J.,‎ Goluchowski J., Taylor & Francis LLC, 2017.
  2. Filipczyk B.: Ontologie jako metoda organizacji i reprezentacji wiedzy, [W:] Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, red. Smolarek M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
  3. Filipczyk B., Gołuchowski J., Paliszkiewcz J., Janas A.: Success and failure in improvement of knowledge delivery to customers using chatbot – result of a case study in a Polish, [W:] Succcess and Failures of Knowledge Management, red. Liebowitz J., Elsevier, Amsterdam 2016.
  4. Filipczyk B., Szyndzielorz Ł., Wachowicz T., Wiśniewska M.: System wspomagania negocjacji dwustronnych TONSS, [W:] Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, red. Roszkowska E., Wachowicz T., Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  5. Gołuchowski J., Filipczyk B., Smolarek M.: Doświadczenia z wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią SIMPLE, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.