Zdjęcie Barbara  Filipczyk

dr Barbara Filipczyk


ul. Bogucicka 3
Bud. A; pok. 201
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje w czasie letniej sesji poprawkowej 2019/2020

 

01.09.2020 (wtorek)    10:00 - 11:30   kontakt mailowy

08.09.2020 (wtorek)    10:00 - 11:30   kontakt mailowy

15.09.2020 (wtorek)    11:00 - 12:30   kontakt mailowy

 

 

 

 

 

Dydaktyka

– Gry poważne

– Programowanie komputerów

– Wizualizacja wiedzy

– Technologie internetowe

– Tworzenie systemów dialogowych

– Seminarium dyplomowe

– Seminarium magisterskie

Pełnione funkcje

– menedżer kierunku Informatyka
  (od października 2019)

– opiekun Koła Naukowego „Scientia Ingenium” 
  (od października 2012)

Specjalizacja naukowo-badawcza

– technologie zarządzania wiedzą
– inżynieria wiedzy (wizualizacja wiedzy, ontologie)
– interakcja człowiek – komputer
– user experience
– narzędzia komunikacji elektronicznej

Publikacje

Lata 2015 - 2017:

  1. Gołuchowski J., Filipczyk B., Paliszkiewicz J.: Social Media and Trust, [W:] Intuition, Trust, and Analytics, red. Liebowitz J., Paliszkiewicz J.,‎ Goluchowski J., Taylor & Francis LLC, 2017.
  2. Filipczyk B.: Ontologie jako metoda organizacji i reprezentacji wiedzy, [W:] Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, red. Smolarek M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
  3. Filipczyk B., Gołuchowski J., Paliszkiewcz J., Janas A.: Success and failure in improvement of knowledge delivery to customers using chatbot – result of a case study in a Polish, [W:] Succcess and Failures of Knowledge Management, red. Liebowitz J., Elsevier, Amsterdam 2016.
  4. Filipczyk B., Szyndzielorz Ł., Wachowicz T., Wiśniewska M.: System wspomagania negocjacji dwustronnych TONSS, [W:] Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, red. Roszkowska E., Wachowicz T., Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
  5. Gołuchowski J., Filipczyk B., Smolarek M.: Doświadczenia z wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią SIMPLE, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.