Zdjęcie Piotr  Glenc

mgr Piotr Glenc

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 200
40-226 Katowice

Konsultacje:

Szanowni Państwo,

informuję, że od dnia 16 marca 2020 zajęcia dydaktyczne i konsultacje realizowane są w formie zdalnej.

Zgodnie z planem zajęć, na platformie Classroom, publikuję do każdych zajęć nagrany przeze mnie materiał video z wprowadzeniem danego zagadnienia oraz plik z zadaniami do rozwiązania. Przewiduję weryfikację rozwiązywania zadań.

Konsultacje realizowane są drogą mailową (piotr.glenc@ue.katowice.pl).

Z poważaniem

Piotr Glenc

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

- Wstęp do programowania komputerów
- Programowanie komputerów
- Wprowadzenie do inżynierii wiedzy
- Technologie semantyczne

Zajmowane stanowiska

- koordynator współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Analiza argumentacji w dyskusjach internetowych
- Argumentation Mining (Argument Mining, Opinion Mining)
- Komputerowa analiza danych tekstowych

Publikacje

  1. Glenc P. (2020), Automatyzacja analizy cyfrowej komunikacji organizacji [w:] Filipczyk B., Gołuchowski J. (red.), Cyfrowa komunikacja organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  2. Glenc P. (2018), Internetowe platformy dyskusyjne jako narzędzia angażowania pracowników w procesy podejmowania decyzji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Warszawa.
  3. Glenc P. (2018), E-debata - narzędzie tworzenia argumentacji w dyskusjach internetowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice.
  4. Glenc P., Gołuchowski J. (2017), Perspektywy automatycznej strukturalizacji argumentacji stosowanych w dyskusjach/debatach online. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice.