dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE

Profesor UE
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 366
40-068 Katowice

Konsultacje:

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021
OFFICE HOURS IN SUMMER SEMESTER:

Konsultacje odbywają się wyłącznie zdalnie, dwiema drogami:

1.    W sprawach niewymagających dłuższych wyjaśnień i/lub pilnych proszę o maila na adres:

aleksandra.burgiel@ue.katowice.pl

2.    W sprawach wymagających osobistego kontaktu/bardziej złożonych zapraszam na spotkanie za pośrednictwem google meet w podanych niżej terminach konsultacji. UPRZEJMIE PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZEGO MAILA W CELU UMÓWIENIA DOKŁADNEJ PORY SPOTKANIA!

Consultations are held only remotely. You can contact me in two ways:

  • by email given above (in short and/or urgent matters);

  • by online meetings via google meet (when you need to discuss sth). Please, send me an email in advance to set an appointment. Link to the platform for all meetings and dates of meetings are given below.

     

    UWAGA! Konsultacje w dn. 18.03 wyjątkowo odbędą się w godz. 10.00 - 11.30.

    NOTE! Office hours on Thursday, March 18 will be exceptionally held between 10 am and 11.30 am.