Zdjęcie Izabela  Sowa

dr Izabela Sowa

Asystent
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 366
40-068 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

 

Egzaminy poprawkowe sesji zimowej odbędą się 22 maja o godzinie 16.30 przez Google Meet. Link do spotkania:

https://meet.google.com/uzf-vwii-iya?hs=122&authuser=6

Proszę o maila z informacją o przystapieniu do egzaminu do dni 21 maja do godz. 21.00

Zapraszam

 W związku z zagrożeniem epidemicznym do odwołania konsultacje odbywają się wyłącznie przez e-mail: izabela.sowa@ue.katwoice.pl

Konsultacje osobiste (po odwołaniu zagrożenia) odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

Czwartek  27.02   13.00 - 14.20 

Czwartki:  5.03, 19.03, 4.04, 7.05, 21.05, 4.06  godz. 11.00 - 11.30 oraz 13.30 - 14.30

Czwartki: 20.02, 12.03 oraz 23. 04 godz. 13.35 - 15.00

Czwartki 12.03, 26.03, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05 godz. 11.30 - 13.00

 Seminaria internetowe odbywają się:

28 lutego godz. 9.00 - 11.15

13 marca godz. 9.00 - 11.15

25 kwietnia godz. 9.30 - 10.15

Prace dyplomowe do konsultacji proszę przesyłać na adres izabela.sowa@ue.katowice.pl i oznaczać tytułem "seminarium 2019".

Jeśli  w planach zajęć  jako miejsce seminarium podana jest "Katedra" to oznacza, że seminarium odbywa się w sali 366NC.