dr hab. Jolanta Zrałek, Prof. UE

Profesor UE
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 366
40-068 Katowice

Konsultacje:

UWAGA DO ODWOŁANIA WSZYSTKIE KONSULTACJE  ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE / ATTENTION, UNTIL FURTHER NOTICE ALL CONTACT HOURS ARE HELD REMOTELY.

 

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

DUTY HOURS DURING THE SUMMER SEMESTER 2020/2021

e-mail: jolanta.zralek@uekat.pl 

Google Meet: https://meet.google.com/xiq-waoc-tir (proszę o wcześniejsze mailowe zgłoszenie chęci spotkania/ to arrange the meeting through GM please let me know by email first)

DATA/DATEDZIEŃ/DAYGODZINA/HOUR

24.02.2021

Feb 24th

Środa / Wednesday12:35 – 13:20 (12:30 pm - 1:20 pm)

25.02.2021

Feb 25th

Czwartek/ Thursday12:30 – 13:15 (12:30 pm - 13:15 pm)

4.03.2021

Feb 4th

 Czwartek/ Thursday10:50 – 11.35 (10:50 am - 11:35 am)

7.03.2021

March 7th

Niedziela/ Sunday15:25 – 16:10 (3:25 pm– 4:10pm)    

11.03.2021

 March 11th

Czwartek/ Thursday12:00 – 13:30 (12:00 pm – 1:30pm)    

18.03.2021

March 18th    

Czwartek/ Thursday 10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am)    

25.03.2021

March 25th   

Czwartek/ Thursday  10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am)   

29.03.2021  

March 29th

Poniedziałek/ Monday10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am) 

15.04.2021

April 15th  

Czwartek/ Thursday  12:00 – 13:30 (12:00pm – 1:30pm)    

21.04.2021

April 21st   

Środa/ Wednesday10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am) 

26.04.2021

April 26th  

Poniedziałek/ Monday 10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am) 

5.05.2021

May 5th    

Środa/ Wednesday  10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am) 

13.05.2021 

May 13th

Czwartek/ Thursday   12:00 – 13:30 (12:00pm – 1:30pm) 

20.05.2021

May 20th    

Czwartek/ Thursday  10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am) 

24.05.2021

May 24th   

Poniedziałek/ Monday  10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am)

2.06.2021  

June 2nd

Środa/ Wednesday 10:00 – 11:30 (10:00am – 11:30am)

10.06.2021

 June 10th

Czwartek/ Thursday 12:00 – 13:30 (12:00pm – 1:30pm)