prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Kierownik Katedry
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 361
40-068 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje - wrzesień 2020

Contact hours - September 2020

 

03.09.20 - 09.00-10.20

09.09.20 - 14.00-15.30

16.09.20 - 12.00-13.30

22.09.20 - 12.00-13.30

29.09.20 - 09.00-10.30

Kontakt zdalny / online contact: meet.google.com/ypq-sjmu-qiu

Rekomendowane / Recommended: slawomir.smyczek@uekat.pl

Po umówieniu / On request: Skype

 

Sesja poprawkowa / Retake session

 

Zaliczenie poprawkowe w przedmiotów:

·         Consumer Protection Standards (E-Commerce)

·         International Customer Protection Standards (International Business)

02.09.2020 (środa) 13.30-15.00 na Google Meet

Wymagane wcześniejsze mailowe ustalenie warunków zaliczenia.

Retake exam in subjects:

·         Consumer Protection Standards (E-Commerce)

·         International Customer Protection Standards (International Business)


02/09/2020 (Wednesday) 1.30 p.m.-3.00 p.m. at Google Meet

Prior e-mail agreement of exam conditions required.