Sławomir Smyczek

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Kierownik Katedry
Koszarowa 6
Bud. NC; pok. 361
40-068 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

Contact hours in the summer semester 2020/2021

 

 

Uwaga! Ze względu na zwolnienie lekarskie w dniu 15 i 21 kwietnia konsultacje zostają odwołane. Dodatkowe konsultacje odbędą się w dniu 22 i 23 kwietnia w godz. 13.30-15.00.  

Attention! Due to the sick leave on April 15 and 21, the contact hours are canceled. Additional contact hours will take place on April 22 and 23 from 13.30-15.00.

 

 Środa /  Wednesday  11.40-13.20

 

Konsultacje odbywają się wyłącznie online za pośrednictwem platformy Google Meet:

Contact only online via the Google Meet platform:

meet.google.com/ypq-sjmu-qiu

 

Uwaga!

W roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim zajęcia realizowane są w formie zdalnej. Wszystkie materiały dydaktyczne będą udostępniane w Google Classroom. Proszę o akceptowanie zaproszeń przychodzących na maile w domenie @uekat.pl.

W przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie, a także wszystkich seminariów i konsultacji proszę o kontakt poprzez Meet. Link do Meet znajduje się w górnym panelu, poniżej nazwy przedmiotu w Google Classroom. Osoby, które nie otrzymały zaproszeń do Google Classroom proszę o jak najszybszy kontakt mailowy. W wiadomości proszę podać nazwę kierunku, nazwę przedmiotu i numeru grupy.

W godzinach konsultacji, seminariów oraz zajęć jestem dostępny przez Meet oraz mailowo. Serdecznie zapraszam do dołączania do wirtualnych klas, kontaktu mailowego lub przez Meet.

Warning!

In the 2020/2021 academic year, in the summer semester, classes are conducted ionly online. All teaching materials will be available at the Google Classroom. Please accept incoming invitations send via e-mails in the @uekat.pl domain.

For online classes, as well as all seminars and contact hours, please contact me via the Meet. The Meet link is in the top panel, below the name of the course on the Google Classroom. Students who have not received invitations to Google Classroom, please contact me by e-mail as soon as possible. In the message, please also include the field of study, subject name and group number.

During the contact hours, seminars and class hours, I am available via Meet and by e-mail. I invite you to join virtual classes, contact me by e-mail or via Meet.