dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, prof. UE

Kierownik Katedry
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N; pok. 228
40-069 Katowice

Konsultacje:

kONSULTACJE

Konsultacje zostają zawieszone do odwołania.
Proszę o kontakt mailowy: ewa.zeman-miszewska@ue.katowice.pl

W sprawach egzaminów poprawkowych lub w innych pilnych, proszę o kontakt z pracownikami Katedry Ekonomii Politycznej.

 

SEMESTR LETNI 2019/2020

25.02.  g.15:00-16:00, s.228N

03.03.  s.228N

10.03.  g.15:00-16:00, s.228N 

19.03.  g.13:30-14:35, pok. nauczycielski budynek A

24.03.  g.13:30-14:50, s.228N

02.04.  g.13:30-14:30, pok. nauczycielski budynek A

07.04.  g.13:30-14:30, s.228N

23.04.  g.13:30-14:30, pok. nauczycielski budynek A 

28.04.  g.13:30-14:30, s.228N

07.05.  g.13:30-14:30, pok. nauczycielski budynek A

10.05.  g.15:15-16:15, pok. nauczycielski budynek A 

12.05.  g.13:30-14:30, s.228N

21.05.  g.13:30-14:30, pok. nauczycielski budynek A 

26.05.  g.15:00-16:00, s.228N

04.06.  g.13:30-14:30, pok. nauczycielski budynek A 

09.06.  g.13:30-14:30, s.228N

16.06.  g.13:30-14:30, s.228N

23.06.  g.13:30-14:30, s.228N

30.06.  g.13:30-14:30, s.228N