Zdjęcie Marcin  Komor

dr hab. Marcin Komor, prof. UE

Profesor UE
ul. ks. bpa S. Adamskiego 7
Bud. N; pok. 372
40-069 Katowice

Konsultacje:

Do odwołania konsultacje odbywają się drogą mailową, lub z wykorzystaniem innej metody kontaktu zdalnego, uzgodnionej indywidualnie z prowadzącym.

Konsultacje w okresie sesji w czerwcu 2020:

10.06.2020 godz. 10:00-11:30

17.06.2020 godz. 10:40-11:30

24.06.2020 godz. 10:40-11:30

Konsultacje w lipcu 2020:

01.07.2020  godz. 10:00-11:30

08.07.2020  godz. 10:00-11:30

16.07.2020 godz. 10:00-11:30

23.07.2020  godz. 10:00-11:30

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

17.02.2020 godz. 10:40-11:30  (372N)

17.02.2020 godz. 12:30-13:10  (372N)

27.02.2020 godz. 14:15-15:15  (425A)

29.02.2020 godz. 15:45-16:15   (372N)

02.03.2020  godz. 13:45-15:15  (372N)

12.03.2020 godz. 12:00-13:30 (425A)

16.03.2020 godz. 13:45-15:15  (372N)

21.03.2020 godz. 12:00-13:30  (372N)

30.03.2020 godz. 13:30-14:30  (372N)

04.04.2020 godz. 13:00-13:30  (425A)

19:04.2020 godz. 16:00-16:45  (372N)

20.04.2020 godz. 13:30-14-15 (372N)

26.04.2020 godz. 12:00-13:30 (425A)

04.05.2020 godz. 13:20-14:50 (372N)

14.05.2020 godz. 13:45-15:15  (425A)

18.05.2020 godz. 13:45-15:15  (372N)

28.05.2020 godz. 13:45-15:15  (425A)

01.06.2020 godz. 13:45-15:15  (372N)

W celu uzgodnienia innego, dogodnego dla Państwa terminu konsultacji indywidualnych proszę o kontakt mailowy: komor@ue.katowice.pl

Terminy seminariów online (Email oraz telefon komórkowy):

seminarium dyplomowe:

17.03.2020  godz. 11:40-13:10

31.03.2020  godz. 11:40-13:10

21.04.2020 godz. 11:40-13:10

05.05.2020 godz. 12:00-12:45

seminarium magisterskie:

17.03.2020  godz.  13:15-14:45

31.03.2020  godz.  13:15-14:45 

21.04.2020 godz.  13:15-14:45

05.05.2020 godz. 12:45-13:30

Specjalizacja naukowo-badawcza

euromarketing, internacjonalizacja przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, kulturowe uwarunkowania w biznesie międzynarodowym, zróżnicowania i zachowania międzykulturowe, integracja europejska, handel detaliczny i hurtowy, usługi. 

 

Marcin Komor publikuje w wiodących czasopismach krajowych, np.  „Gospodarka Narodowa”, „Organizacja i Kierowanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Marketing i Rynek”, „Handel Wewnętrzny” oraz zagranicznych, np. „Zeitschrift Führung + Organisation“, „Osteuropawirtschaft“,  „WiRO - Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ czy  „Journal of Service Management Research" jak również w istotnych zagranicznych czasopismach naukowych o wysokim „współczynniku wpływu” (Impact Factor) z tzw. listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports), tj.  “Journal of Service Research”, „Applied Economics Letters”,  "Journal of Services Marketing", "International Journal of Retail & Distribution Management", „The Service Industries Journal”, „Journal of International Marketing” czy “Journal of the Academy of Marketing Science” .

 

Ponadto, odbył liczne długookresowe staże naukowo-badawcze w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych.

 

Prowadzi aktywną współpracę naukowo-badawczą m.in. z następującymi ośrodkami zagranicznymi: Thunderbird School of Global Management (USA), University of Texas at El Paso (USA), City University of Hongkong (Chiny), Uniwersytet w Getyndze (Niemcy), Uniwersytet w Pasawie (Niemcy), Uniwerytet w Wuppertalu (Niemcy), Uniwersytet Hohenheim (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (Niemcy), Uniwersytet w Aarhus (Dania), Indian Institute of Management (Indie), Uniwersytet w Grazu (Austria), EM Lyon (Francja), Uniwersytet w Nijmegen (Holandia), Uniwersytet Techniczny w Zurychu - ETH (Szwajcaria).

http://www.researcherid.com/rid/T-4241-2018

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36473211200

http://orcid.org/0000-0003-1512-4893