dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak, Prof. UE

Profesor UE
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 419
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 odbywają się drogą mailową, lub z wykorzystaniem innej metody kontaktu zdalnego, uzgodnionej indywidualnie z prowadzącym.

Zaproszenie na spotkanie Google Meet będzie wysyłane zainteresowanej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

adres e-mail monika.kulikowska-pawlak@ue.katowice.pl lub monika.kulikowska@uekat.pl

 

Dni konsultacji na GMeet:

poniedziałki od 13.30 do 15.00 

oraz

27.02.2021 od 9.00 do 10.30

13.03.2021 od 9.00 do 10.30

27.03.2021 od 9.00 do 10.30

10.04.2021 od 9.00 do 10.30

24.04.2021 od 9.00 do 10.30

15.05.2021 od 9.00 do 10.30

29.05.2021 od 9.00 do 10.30

12.06.2021 od 12.00 do 13.30

26.06.2021 od 9.00 do 10.30

 

Link do GMeet:

https://meet.google.com/lookup/g4gbmvrk5y 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Koncepcje zarządzania
 • Przedsiębiorczość
 • Biznes plan
 • Nauki o organizacji
 • Przedsiębiorczość organizacyjna
 • Finansowanie przedsiębiorczych przedsięwzięć
 • Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie turystycznym
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej organizacji
 • Dynamika procesów społecznych
 • Analiza strategiczna przedsiębiorczej organizacji
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 • Zachowania przedsiębiorcze
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Innowacje w zarządzaniu organizacją

Zajmowane stanowiska

 • British Academy of Management (BAM) 2015 - członek
 • European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) 2009, 2014, 2017 - członek
 • Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) 2014 - członek
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) 2009-2018 - członek

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Władza i politykowanie w organizacji
 • Zachowania organizacyjne
 • Zachowania przedsiębiorcze
 • Efektywność organizacji
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej organizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Publikacje

Monografia naukowa

1.     Kulikowska- Pawlak M. 2018. Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 206, ISBN: 978-83-7875-446-6, e-ISBN 978-83-7875-447-3.

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych

1.     Kulikowska-Pawlak, M., Bartnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2018. O źródłach przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa raz jeszcze. Politykowanie organizacyjne i obustronność organizacyjna. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6)cz.2: 9-21. ISSN 2543-8190.

2.     Kulikowska-Pawlak, M. 2018. Organizational politics and change: a conceptual model and empirical testing. International Journal of Contemporary Management. 17: 157-177. doi:10.4467/24498939IJCM.18.009.8388.

3.     Bratnicka-Myśliwiec, K., Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2018. Contemporary thinking about theory building: a review of the concept with application to organisational politics researching. Organization & Management, 2(42). ISSN 1899-6116, DOI: 10.29119/1899-6116.2018.42.

4.     Kulikowska-Pawlak, M., Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. The Bright Side of Organizational Politics as a Driver of Firm Competitiveness: The Mediating Role of Corporate Entrepreneurship. International Journal of Economics and Management Engineering. 11: 2482-2489, DOI: scholar.waset.org/1307-6892/10008087.

5.     Kulikowska-Pawlak M. 2017. Politykowanie organizacyjne a efektywność w kontekście improwizacji organizacyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII: 77-89. ISSN 2543-8190.

6.     Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2016. Organizacyjny umysł i innowacyjność przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, 422: 247-256. ISSN 1899-3192.

7.     Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2016. Towards an integrated framework for corporate entrepreneurship. Problemy Zarządzania, 14: 24-35. ISSN 1644 9584.

8.     Dyduch, W., Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Creative strategy of organizations: The construct, paradoxes and relations with performance. Journal of Global Academic Institute Business and Economics, vol. 1(2): 22-42. ISSN: 2375-9534.

9.     Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Perspektywa polityczna zarządzania strategicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 229: 66-77. ISSN 2083-8611.

10.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2014. Model konceptualny żywotności organizacji. Politykowanie organizacyjne i strategiczny projekt organizacji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów. 136: 103-116. ISNN 1234-8872.

11.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki M. 2014. Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość strategiczna. Organizacja i Kierowanie. 1A(159): 111-121. ISNN 0137-5466.

12.  Kulikowska-Pawlak, M. 2014. Archetypy politykowania organizacyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 366: 299-307. DOI: 10.15611/pn.2014.366.28. ISNN 1899-3192.

13.  Bratnicki M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2014. Metodologiczne problemy badania procesu politykowania w organizacji. Organizacja i Kierowanie. 1: 63-75. ISSN: 0137-5466.

14.  Bratnicki, M., Kulikowska-Pawlak, M. i Graca, K. 2014. Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 359: 9-16. ISSN 2392-0041, ISSN 2392-0025.

15.  Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2013. Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji. Zarządzanie i Finanse, Vol. 11(4) cz.2: 53-66. ISSN 2084-5189.

16.  Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2011. Orientacja przedsiębiorcza i efektywność w kontekście strategicznych problemów rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 219: 29-37. ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-123-2.

17.  Kulikowska-Pawlak, M. 2009. Dwie perspektywy władzy organizacyjnej – instytucjonalna i procesualna. Organizacja i Zarządzanie, 99-109, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISSN 1899-6116.

18.  Bratnicki, M., Kulikowska-Mrożek, M., Marzec I. i Zbierowski, P. 2007. Empowerment and entrepreneurship: Conceptual issues and empirical tests. Journal of Economics & Management, 3: 35-54. ISSN 1732-1948.

 

Wykaz publikacji w opracowaniach zbiorowych i materiałach konferencyjnych

1.     Kulikowska-Pawlak, M., Bratnicka-Myśliwiec, K. i Ingram, T. 2017. Relationships Between Organizational Politics and Organizational Performance: The Mediating Role of Creative Leadership [w:] Relevance in Entrepreneurship Research: 2-17, Lund: RENT XXXI. ISSN 2219-5572

2.     Ingram, T., Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicka-Myśliwiec, K. 2017. Talent management, organizational design and firm performance: Dialectical perspective. [w:] Proceedings of Business, Economics Management and Tourism in Barcelona: 1-8. Barcelona: Elsevier. ISBN 2212-5671.

3.     Kulikowska-Pawlak M. i Bratnicki M. 2017. O politykowaniu organizacyjnym inaczej. Perspektywa dynamicznych zdolności nadawania sensu. [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw: 128-140, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 978-83-7417-936-2.

4.     Kulikowska-Pawlak M. 2016. Inteligencja polityczna przedsiębiorstwa: rola umiejętności politycznej. [w:] C. Suszyński, G. Leśniak–Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich: 163-178. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ISBN 978-83-8030-063-7.

5.     Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość organizacyjna: mediująca rola nastawienia przedsiębiorczego. [w:] A. Postuła, J. Majczyk i M. Darecki (red.), Przedsiębiorczość: Jednostka, organizacja, kontekst: 63-72, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 978-83-65402-04-2.

6.     Kulikowska-Pawlak, M. 2015. Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość organizacyjna przedsiębiorstwa: moderująca rola organizacyjnego uczenia się. [w:] B. Mikuła (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych: 189-196. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. ISBN: 978-83-941580-0-2, ISBN 978-83-941580-0-9.

7.     Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicka, K. 2015. Organizational politics and firm performance: How do environmental moderators matter? [w:] The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice: 1-15, Portsmouth: British Academy of Management. ISBN: 978-0-9549608-8-9.

8.     Bratnicka, K., Kwiotkowska, A., Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2014 How corporate entrepreneurship is good for innovativeness. A case of Polish SMEs. [w:] Entrepreneurial endeavours: a profusion of research, policy and practitioner practices - RENT XXVIII: 1-24. Luxembourg: EIASM. ISSN 2219-5572.

9.     Bratnicka, K. i Kulikowska-Pawlak, M. 2014. Informacyjno-społeczny kontekst politykowania organizacyjnego, [w:] A. Stabryła i S. Wawak (red.) Problemy zarzadzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym: 151-158, Kraków: Mfiles.pl. ISBN: 978-83-935104-6-7.

10.  Bratnicka, K. i Kulikowska, M. 2014. Firm performance in polish SMEs context. Does organizational creativity matter? [w:] The Future of Enterprise: The Innovation Revolution: 1-12. Manchester: Institute for Small Business and Entrepreneurship. ISBN: 978-1-900862-27-1.

11.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2014. Why organizational politics is good for corporate entrepreneurship. [w:] E. Bojar i K. Pylak (red.) Innovativeness and entrepreneurship: 103-114, Lublin: Politechnika Lubelska. ISBN: 978-83-7947-030-3.

12.  Kulikowska-Pawlak, M. i Bratnicki, M. 2014. Political microfoundation of strategic management. [w:] R. Krupski (red.) Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod: 109-127, Wałbrzych: WWSzZiP. ISSN: 2084-2686, ISBN 978-83-60904-26-8.

13.  Bratnicka, K. i Kulikowska, M. 2013. Capabilities, entrepreneurial orientation, strategic growth challenges and firm’s performance. Evidence from polish SMEs [w:] S. Antoncic (red), Advances in Business-Related Scientific Research Conference: 1-13, Rome: ABSRC. ISBN 978-961-6347-52-5.

14.  Bratnicka, K., Kulikowska, M. i Bratnicki M. 2013. Framework of addressing and measuring organizational creativity. [w:] 7th Conference on Performance Measurement and Management Control: 1-18, Barcelona: EIASM. ISSN 2295-1660.

15.  Bratnicki, M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2013. Entrepreneurial growth of an organization: A model and its empirical testing. [w:] A. Malina, R. Oczkowska i T. Rojek (red.) Knowledge, economy and society. Challenges of contemporary management: 491-503, Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics. ISBN 978-83-62511-82-2.

16.  Bratnicki M. i Kulikowska-Pawlak, M. 2013. Wymiary zarządzania ryzykiem strategicznym a efektywności organizacji. [w:] E. Urbanowska-Sojkin i M. Brzowski (red.) Ryzyko w zarządzaniu strategicznym: 20-31, Poznań: WUE. ISBN 978-83-7417-744-3.

17.  Bratnicki, M., Gabryś, B. i Kulikowska-Pawlak, M. 2012. Problems of entrepreneurial growth: The construct, dimensionality and relations with effectiveness. [w:] J. Kaczmarek i T. Rojek (red.) Dilemmas of contemporary economy facing global changes: 335-352, Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics. ISBN 978-83-62511-51-8.

18.  Kulikowska- Pawlak, M. 2010. Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia: 63-99, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 978-83-7246-599-3.

19.  Austen, A., Frączkiewicz-Wronka, A. i Kulikowska-Pawlak, M. i 2010. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia: wyniki badań ilościowych. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia: 166- 287, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 978-83-7246-599-3.

20.  Kulikowska-Pawlak, M. 2009. Zmiana i organizacyjne uczenie się w organizacji publicznej. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, ISBN: 978-83-7246-458-3.

21.  Kulikowska-Pawlak, M. 2009. Zmiana organizacyjna w jednostce ochrony zdrowia i jej konsekwencje dla przywództwa. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka i A. Austen-Tynda (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia: idee i instrumenty: 40-76, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-7601-835-5.

22.  Kulikowska, M. Butrym, K. i 2009. Zagadnienie orientacji przedsiębiorczej i jej wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji: Wyniki badań empirycznych. [w:] J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług: 54-64, Katowice: TNOiK/AE. ISBN 978-83-85587-24-8.

23.  Bratnicki, M. i Kulikowska, M. i 2009. Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej firmie. [w:] J. Skalik (red.) Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach: 127 -132, Wrocław: WUE. ISBN 978-83-7011-961-4, PL ISNN 1899-3192.

24.  Kulikowska, M. 2008. Organizational downsizing and its perceived impact on performance measurement in the public sector: the case of health care organizations. [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Performance measurement in public organizations – the theory and the practice of the health care sector: 39-56. Katowice: AE Katowice, ISBN 978-83-7246-417-0.

25.  Butrym, K. i Kulikowska- Mrożek, M. 2008. Orientacja przedsiębiorcza a efektywność w polskich organizacjach ‑ badania empiryczne. [w:] L. Wożniak (red.), Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Foresight: Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne: 28-37. ISBN 978-83-7199-506-4.

26.  Austen, A. i Kulikowska-Mrożek, M. 2008. Zarządzanie wiedzą w praktyce jednostek ochrony zdrowia. [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym: 255-263, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ISBN 978-83-7246-465-1.

27.  Austen, A. i Kulikowska-Mrożek, M. 2008. Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia - w poszukiwaniu źródeł efektywności organizacji publicznych. [w:] H. Bieniok i T. Kraśnicka (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym: 175-182, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. ISBN 978-83-7246-536-8.

28.  Marzec, I., Jędrzejowicz, P. i Kulikowska-Mrożek, M. 2007. Employability Management in the Polish ICT Sector: Problems and Challenges. [w:] T. Wieczorek (red.), Internet in the Information Society: 133-144, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. ISBN 978-83-88936-38-8.

29.  Marzec, I. i Kulikowska-Mrożek, M. 2007. Wzmocnienie pozytywne jako sposób na zachowania przedsiębiorcze pracowników we współczesnym społeczeństwie informacyjnym [w:] K. Wódz i T. Wieczorek (red.), Społeczeństwo informacyjne: 163-177, Dąbrowa Górnicza, ISBN 978-83-88936-37-1.

30.  Kulikowska - Mrożek, M. 2007. Teoretyczne podstawy kształtowania zachowań przedsiębiorczych jako element budowania przewagi konkurencyjnej. [w:] K. Kowalska (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym: 49-67, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo WSB.

31.  Bratnicki, M. i Kulikowska, M. 2006. Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się. [w:] T. Dudycz (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Efektywność źródłem bogactwa narodów: 41-48. Łódź – Wrocław: SWSPiZ w Łodzi, Tom VII, Zeszyt 1A, ISBN 978-83-60230-03-9./ ISNN 1733-2486.