Zdjęcie Anna  Janiga-Ćmiel

dr Anna Janiga-Ćmiel

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 103
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje od dnia 17.03.2020 do odwołania odbywają się drogą
elektroniczną:

anna.janiga-cmiel@ue.katowice.pl
anna.janiga-cmiel@uekat.pl

 

 

 

Termin egzaminu:

1) Matematyka, Z_K-ce_19_z_NI_gc01, Z_K-ce_19_z_NI_gc02,
Z_K-ce_19_z_NI_gc03,
-  24.05. godz. 10.00

2) Problemy optymalizacji, FM_K-ce_18_z_SI_gc01, FM_K-ce_18_z_SI_gc02
- 22.05. godz. 16.00.  

 

TERMIN ZALICZENIA:

Matematyka - TRYB POPRAWKOWY: 22.06.2020, godz. 9.15, platforma G-Suite
(Classroom + GOOGLE MEET).

TERMIN EGZAMINU:
Problemy optymalizacji, RÓŻNICE PROGRAMOWE: 26.06.2020, godz. 9.00 -
platforma G-Suite (Classroom + GOOGLE MEET).

Matematyka dla informatyków II: 21.06.2020, godz. 10.00 - platforma
G-Suite (Classroom + GOOGLE MEET).