Zdjęcie Dominika  Polko-Zając

mgr Dominika Polko-Zając

Asystent
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 101d
40-226 Katowice

Konsultacje:

 Konsultacje od dnia 17.03.2020 do odwołania odbywają się drogą elektroniczną

17.02.2020 11.30-13.00 pok. 101d bud. A
25.02.2020 11.30-13.10 sala   115 bud. A
02.03.2020 11.20-12.05 pok. 101d bud. A
03.03.2020 11.25-12.55 sala   115 bud. A
09.03.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
16.03.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
23.03.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
30.03.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
06.04.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
20.04.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
28.04.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
04.05.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
18.05.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
25.05.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A
02.06.2020 11.25-12.55 pok. 101d bud. A  

 

 

 

- Zaliczenie z przedmiotu Statystyka - Kierunek Finanse menedżerskie, st.stacjonarne - tryb poprawkowy, 17.02.2020r. pokój 101d budynek A, godz. 11:30.  

- Zaliczenie z przedmiotu Analiza danych z programem R -
Kierunek Analityka Gospodarcza, st. stacjonarne - 25.02.2020 r. sala
115A godz. 11:30

- Zaliczenie z przedmiotu Nieklasyczne metody analizy danych -
Kierunek Analityka Gospodarcza, st. stacjonarne - 25.02.2020 r. sala
115A godz. 11:30

- Zaliczenie z przedmiotu Statystyka opisowa i ekonomiczna -
Kierunek Analityka Gospodarcza, st. stacjonarne - tryb poprawkowy -
03.03.2020 r. sala 115A godz. 11:30

- Zaliczenie z przedmiotu Statystyka opisowa -
Kierunek MSG, st.stacjonarne - tryb poprawkowy - 03.03.2020 r. sala 115A
godz. 11:30