Zdjęcie Zofia  Mielecka-Kubień

prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 104
40-226 Katowice

Strona internetowa

http://www.zofiamielecka.kubien.pl 

 

 

 

Konsultacje:

Studenci, którzy zdają u prof. Zofii Mieleckiej-Kubień egzamin w
trybach: poprawkowym, warunkowym i różnice programowe proszeni są o
zgłoszenie się na adres mailowy: zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl

 

PLANOWANE SEMINARIA 

Data             godzina        Rodzaj          Adres email/Skype w przypadku zajęć online
03-03-2020, 17:00-18:30, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl
10-03-2020, 17:00-18:30, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl
24-03-2020, 17:00-18:30, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl
14-04-2020, 17:00-18:30, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl
20-04-2020, 17:00-18:30, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl
07-05-2020, 09:30-10:00, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl 
28-05-2020, 13:30-14:30, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl
03-06-2020, 18:00-19:30, stacjonarne, zofia.mielecka-kubien@ue.katowice.pl