mgr Dagmara Wójcik

asystent
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

 

mgr Dagmara Wójcik – specjalizuje się w zagadnieniach współpracy strategicznej przedsiębiorstw, w szczególności sieci międzyorganizacyjnych w sektorach kreatywnych (sektor sztuk performatywnych oraz turystyczny), a także współdziałania i relacji w sieciach peer-to-peer w gospodarce współdzielenia (sharing economy); sieciowych, innowacyjnych modelach biznesu oraz zagadnieniach, związanych z nowoczesnymi technologiami w obszarze nauk o zarządzaniu. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Academy of Management, Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA (Coopetition, Ecosystems, Networks and Alliances Community), członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych. Realizatorką projektów badawczych, finansowanych przez Komisję Europejską oraz Narodowe Centrum Nauki. Swoje referaty wygłaszała podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Konsultacje:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE OGÓLNE | GENERAL INFORMATION

* W sprawach indywidualnych zaliczeń przedmiotów, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, celem ustalenia szczegółów zaliczeń oraz ewentualnych indywidualnych terminów. / In individual matters, please contact me in advance to determine details and individual terms.

* Studenci, którzy chcą zobaczyć swoje prace na konsultacjach, proszeni są o zgłoszenie tego faktu wcześniej mailowo. / Students who want to see their works during consultations are asked to report this fact by email in advance.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY ZALICZEŃ | TERMS

» Management Accounting: II term 2021

the final test: 7.05.2021 at 12.00 (Friday)

NOTE! Students who want to take the test are asked to fill the declaration list until 30.04.2021 under the link:

LINK: docs.google.com/document/d/1IrpRvF12kbUKV5Kzzxg25A2kDlXnquymIHMEAlhVWGg/edit

NOTE!

1) If someone is not listed, it will not be possible to take the test.

2) The list will be closed after 30.04.2021. 

 

» Zarządzanie małym i średnim biznesem: III termin (tryb poprawkowy semestr letni 2019/20)

Proszę o oddanie poprawionych projektów do 21 lutego br. w stworzonym na ten cel projekcie w Google Classroom. Spóźnienie w oddaniu projektu we wskazanym czasie skutkuje utratą terminu.

W sprawie zaliczenia części wykładowej proszę o kontakt z Panią dr Moniką Rutkowską.

 

» Jakość w procesach logistycznych: II termin (semestr zimowy 2020/21)

*termin obowiązuje tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych*

Proszę o oddanie poprawionych projektów do 8 lutego br. w stworzonym na ten cel projekcie w Google Classroom. Spóźnienie w oddaniu projektu we wskazanym czasie skutkuje utratą terminu.

 

» Współpraca strategiczna przedsiębiorstw: II termin (semestr zimowy 2020/21)

*termin obowiązuje tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych*

Proszę o oddanie poprawionych projektów do 22 lutego br. w stworzonym na ten cel projekcie w Google Classroom. Spóźnienie w oddaniu projektu we wskazanym czasie skutkuje utratą terminu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSULTACJE 2020/2021 | CONSULTATIONS 2020/2021

Piątki / Fridays

godziny / hours:

22.02.2021 - 18.04.2021 (15.00-16.30)

19.04.2021 - 15.06.2021 (11.30-13.00)

* W przypadku trybu niestacjonarnego, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny konsultacji (w tej sprawie proszę o kontakt mailowy).

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy Google Meet / Consultations are carried out online via the Google Meet platform. LINK: https://meet.google.com/lookup/dzzscyztzw

UWAGA! Proszę o wcześniejszą informację mailową o chęci wzięcia udziału w konsultacjach celem ustalenia przedziału czasowego na spotkanie, dotyczącego rozmów z poszczególnymi osobami dla celów zachowania prywatności rozmowy.

Wszelkie sprawy można kierować także na adres mailowy: dagmara.wojcik@uekat.pl

NOTE! Please inform me in advance by e-mail about your willingness to participate the consultations in order to determine the time slot for the meeting regarding conversations with individual students for the purpose of maintaining the privacy of the conversation.

All matters may also be sent to the e-mail address: dagmara.wojcik@uekat.pl