dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 368
40-069 Katowice

Konsultacje:

Przerwa urlopowa do 14 września 2020 r.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • wiedza o kulturze
 • podstawy turystyki
 • badania rynku turystycznego
 • geografia turystyczna
 • podstawy turystyki kulturowej
 • turystyka kulturowa
 • turystyka aktywna i specjalistyczna
 • atrakcje turystyczne Polski i świata
 • zarządzanie szlakami dziedzictwa kulturowego

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • etnografia turystyczna
 • kulturoznawstwo
 • folklorystyka
 • turystyka kulturowa

Dodatkowe

 • dr habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki (do 31.X.2016r. w Katedrze Turystyki)