dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 368
40-069 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji 

 • najbliższe konsultacje odbędą się 06.09.2021 (poniedziałek), godz. 09.00 - 10.30

Z powodu pandemii COVID-19 konsultacje do odwołania odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem usługi komunikacji wideo: Google Meet. Aby otrzymać zaproszenie na konsultacje, należy przynajmniej dzień wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w nich, wysyłając maila na adres barbara.pabian@ue.kat.pl. Poza wyznaczonymi wyżej terminami można codziennie konsultować się także mailowo: barbara.pabian@ue.katowice.pl oraz barbara.pabian@ue.kat.pl 

KOMUNIKATY:

Przerwa urlopowa od 16.07. do 03.09. 2021.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Wiedza o Kulturze
 • Podstawy Turystyki
 • Badania Rynku Turystycznego
 • Geografia Turystyczna
 • Podstawy Turystyki Kulturowej
 • Turystyka Kulturowa
 • Turystyka Aktywna i Specjalistyczna
 • Atrakcje Turystyczne Polski i Świata
 • Zarządzanie Szlakami Dziedzictwa Kulturowego
 • Organizacja i Obsługa Ruchu Turystycznego
 • Turystyka Międzynarodowa

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • etnografia turystyczna
 • kulturoznawstwo
 • folklorystyka
 • turystyka kulturowa

Dodatkowe

 • dr habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki (do 31.X.2016r. w Katedrze Turystyki)