dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE

Kierownik Katedry
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 367
40-069 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku ak. 2020/2021:

 • wtorki - godz. 12.00 - 13.30 (poprzez e-mail: katarzyna.bilinska-reformat@ue.katowice.pl)*

          * Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na spotkanie online.

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • podstawy marketingu
 • marketing
 • współczesne koncepcje marketingu
 • marketing zakupów
 • zarządzanie marketingowe
 • marketing międzynarodowy
 • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie dystrybucja międzynarodową
 • zarządzanie i marketing w instytucjach dziedzictwa kulturowego
 • sieci handlowe
 • trening menedżera marketingu
 • sales management on international markets
 • leadership and team management
 • retail marketing
 • CSR in retail chains

 

 

Zajmowane stanowiska

 • kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • zarządzanie marketingowe
 • systemy dystrybucji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych
 • marketing w handlu

Dodatkowe

 • dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (do 31.X.2016 r. adiunkt w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego)
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu