dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE

Kierownik Katedry
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 367
40-069 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2019/2020:

UWAGA: wszystkie konsultacje i seminaria w okresie realizacji na Uczelni zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (z powodu zagrożenia epidemiologicznego) będą odbywać się online. Proszę kontaktować się: kasiabr@ue.katowice.pl

 • 20.02.2020 - godz. 13.00 - 14.30 (425A)
 • 25.02.2020 - godz.   8.30 -   9.50 (367N)
 • 29.02.2020 - godz. 15.00 - 16.15 (367N)
 • 05.03.2020 - godz. 15.00 - 16.15 (367N)
 • 12.03.2020 - godz. 12.00 - 13.30 (425A)
 • 17.03.2020 - godz. 10.00 - 11.30 (367N)
 • 24.03.2020 - godz.   8.30 -   9.50 (367N)
 • 31.03.2020 - godz. 10.00 - 11.30 (367N)
 • 07.04.2020 - godz.   8.30 -   9.50 (367N)
 • 16.04.2020 - godz. 12.00 - 13.30 (425A)
 • 30.04.2020 - godz. 12.00 - 13.30 (425A)
 • 07.05.2020 - godz. 15.00 - 16.15 (425 A)
 • 19.05.2020 - godz. 10.00 - 11.30 (367N)
 • 28.05.2020 - godz. 12.00 - 13.30 (425A)
 • 06.06.2020 - godz. 10.00 - 11.30 (367N)

 Dodatkowe terminy seminariów licencjackich/magisterskich:

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • podstawy marketingu
 • marketing
 • współczesne koncepcje marketingu
 • marketing zakupów
 • zarządzanie marketingowe
 • marketing międzynarodowy
 • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie dystrybucja międzynarodową
 • zarządzanie i marketing w instytucjach dziedzictwa kulturowego
 • sieci handlowe
 • trening menedżera marketingu
 • sales management on international markets
 • leadership and team management
 • retail marketing
 • CSR in retail chains

 

 

Zajmowane stanowiska

 • kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • zarządzanie marketingowe
 • systemy dystrybucji i sprzedaży produktów konsumpcyjnych
 • marketing w handlu

Dodatkowe

 • dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (do 31.X.2016 r. adiunkt w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego)
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu