Zdjęcie Agnieszka  Dziubińska

dr Agnieszka Dziubińska

adiunkt
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 376
40-069 Katowice

Konsultacje:

Wszystkie zaliczenia i egzaminy w ramach prowadzonych kursów odbywają się w on-line, w środowisku G-suite. Szczegóły w classroom.

Egzaminy poprawkowe sesji letniej 2019/2020 

Zarządzanie strategiczne 

… czerwca 2020, godz. ...

 

Konsultacje w sem. letnim (2019/2020) 

Konsultacje i seminaria prowadzone są w formie on-line - w terminie do odwołania.
Consultations and seminars are conducted in an online form until further notice.

Konsultacje rozpoczynają się punktualnie

 15.03.2020 , godz. 10.15 – 11.45, s. 425A 
 16.03.2020 , godz. 17.00 – 18.30, s. 425A
 23.03.2020 , godz. 15.00 – 16.30, via e-mail lub classroom
 05.04.2020 , godz. 10.15 – 11.45, (s. 425A
 20.04.2020 , godz. 17.00 – 18.30, s. 425A 
 04.15.2020 , godz. 17.00 – 18.30, s. 425A
 13.05.2020 , godz. 13.15 - 14.45, s.     7L
 23.05.2020 , godz. 13.00 – 14.30, s. 425A
 01.06.2020 , godz. 17.00 – 18.30, s. 425A)

  

Seminaria w semestrze letnim (2019/2020)

16-mar-2020; 17:15:00 - 18:45:00; stacjonarne; 425A

23-mar-2020; 15:15:00 - 16:45:00; via e-mail lub classroom

30-mar-2020; 17:00:00 - 18:30:00; via e-mail lub classroom

5-kwi-2020;    10:45:00 - 13:00:00; (stacjonarne; 425A

4-maj-2020;    17:15:00 - 18:45:00; stacjonarne; 425A)

18-maj-2020; 17:00:00 - 17:45:00; stacjonarne;  425A